Marija Tasić održala mentoring sesiju „Pravni aspekti razvoja poslovanja”

Objavljeno
24/03/2021
Objavljeno u
Vesti

U okviru inicijative Samit žena lidera, od marta do kraja aprila 2021. godine održava se Biznis mentor program namenjen preduzetnicama koje žele da unaprede svoja poslovna znanja i veštine.

Marija Tasic, osnivač i partner u advokatskoj kancelariji Tasić & Partneri, je u okviru ovog programa održala sesiju na temu „Pravni aspekti razvoja poslovanja”.

Preduzetnice su imale priliku da čuju i nauče više o značaju pravnih aspekata poslovanja, kao i o postojanju obaveza – od pravnih, kao što su donošenje opštih akata i/ili odluka, do poreskih i drugih u zavisnosti od oblasti poslovanja. Razvoj poslovanja se može posmatrati iz više različitih uglova, te u ovu kategoriju mogu spadati zaključenje ugovora o franšizi, e-prodaja, pronalazak strateškog ili finansijskog partnera, ili inicijalna javna ponuda (IPO). Marija Tasic je učesnicama ukazala na to da svaka faza poslovanja nosi sa sobom određene pravne probleme i rizike, te da su za razvojnu fazu karakteristične prve pojave sudskih postupaka iz različitih oblasti, ali ih je takođe uputila i u načine na koje se većina pravnih problema u poslovanju može preduprediti.

Podelite

Scroll