Dr Marija Tasić

Dr Marija Tasić

managing partner

Obrazovanje

Akademsko zvanje doktora nauka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu | Diplomirani pravnik, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu |

Članstvo

Advokatska komora Beograda i Srbije | Član Nadzornog odbora Belgijsko-srpske poslovne asocijacije | Od 2020. godine upisana je u Registar lobista |

Oblasti

Energetika, infrastruktura i JPP | Korporativno pravo | Tržište kapitala | Postupci javnih nabavki | Privatizacija i restrukturiranje |

Dr Marija Tasić je osnivač i managing partner u T&P. Akademsko zvanje doktora nauka dobila je na Univerzitetu u Novom Sadu (doktorska disertacija „Pravna zaštita manjinskih akcionara u postupku akvizicije akcionarskih društava“), a fakultetsku diplomu na Niškom univerzitetu. Član je Advokatske komore Beograda i Srbije, sa 26 godina radnog iskustva u Srbiji, u oblasti korporativnog i privrednog prava. Pre osnivanja advokatske kancelarije, radila je kao direktor brokersko-dilerskog društva gde je savetovala veliki broj klijenata i akcionarskih društava u oblastima korporativnog prava i tržišta kapitala.

Marija je stručnjak u oblastima JPP, kompanijskog prava i tržišta kapitala. Po donošenju Zakona o JPP i koncesijama, bavi se pružanjem usluga i savetovanjem privatnih i javnih tela u ovoj materiji. Zastupala je nekoliko kompanija u postupcima javnih nabavki, u skladu sa domaćom i EU regulativom. Savetovala je brojne nacionalne kompanije u postupcima privatizacije i restrukturiranja, kao i domaće i strane klijente koji su učestvovali u postupcima kupovine kompanija sa državnim kapitalom.Objavila je nekoliko članaka i radova, i učestvovala na nekoliko konferencija na temu JPP i energetike, kao gostujući predavač.

Marija je član Nadzornog odbora Belgijsko-srpske poslovne asocijacije, Advisory Board-a Female Net i redovni učesnik u aktivnostima CCIS-a, SAM-a i PKS. Od 2020. godine upisana je u Registar lobista. Govori srpski, engleski i služi se italijanskim jezikom.

Scroll