Dr Marija Tasić

Dr Marija Tasić

managing partner

Obrazovanje

Akademsko zvanje doktora nauka stekla na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu | Diplomirani pravnik, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu |

Članstvo

Advokatska komora Beograda i Srbije | Nadzorni odbor Belgijsko-srpske poslovne asocijacije | Upisana u Registar lobista od 2020. | Savetodavni odbor Female Net-a |

Oblasti

Energetika (OIE, ESG), Infrastruktura | JPP | Tržište kapitala | Korporativno pravo | Postupci javnih nabavki | Privatizacija i restrukturiranje |

Dr Marija Tasić je osnivač i managing partner u T&P. Diplomirala je na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Nišu. Svoju ekspertizu je spojila sa pravnom teorijom kroz svoju magistarsku tezu „Strane direktne investicije u Republici Srbiji: Pravni aspekti akvizicije akcionarskog društva”, kao i doktorsku disertaciju pod nazivom „Pravna zaštita manjinskih akcionara u postupku akvizicije akcionarskih društava”.

Pre osnivanja advokatske kancelarije T&P radila je u pravosuđu, a zatim kao direktor brokersko-dilerskog društva, gde je savetovala veliki broj klijenata, kao i akcionarskih društava u oblastima korporativnog prava i tržišta kapitala.

Marija je, pored toga, stručnjak u oblastima energetike (OIE, ESG), javno-privatnog partnerstva, kompanijskog prava. Zastupala je veliki broj privrednih društava u postupcima JPP, kao i javnu stranu, zatim energetske i ESCO kompanije, te brojne investitore iz energetskog sektora.

Objavila je više stručnih članaka i radova, učesnik je brojnih konferencija iz oblasti JPP, energetike, kao i ženskog preduzetništva.

Renomirani svetski vodič za rangiranje advokatskih kancelarija IFLR 1000 je četiri godine za redom prepoznao Mariju kao istaknutog advokata u oblasti Razvoja projekata u energetskom sektoru.

Marija je član je Advokatske komore Beograda i Advokatske komore Srbije, Nadzornog odbora Belgijsko-srpske poslovne asocijacije, Savetodavnog odbora Female Net udruženja. Od 2020. godine je upisana u Registar lobista.

Govori srpski, engleski, a služi se italijanskim jezikom.

Scroll