Konferencija – RENEXPO® Western Balkans

Objavljeno
23/04/2015
Objavljeno u
Vesti

Advokatska kancelarija Tasić & Partners je prepoznata kao lider u oblasti javno-privatnih partnerstava (JPP) i pozvana je da učestvuje na Međunarodnoj konferenciji iz oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti RENEXPO® Western Balkans, održanoj 22-23. aprila 2015. godine.

Marija Tasić, partner u kancelariji Tasić & Partners, je na Otvorenom Forumu posvećenom JPP, održala prezentaciju na temu Pravna pitanja javnih nabavki u procedurama JPP i sa prisutnima podelila brojna rešenja iz prakse i sudskih postupaka vođenih u ovoj oblasti.

Tasić & Partners je na strani javnog ili privatnog partnera, do sada učestvovala u tri projekta koja su dobila saglasnost Komisije za JPP, i to Obavljanje komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na terioriji grada NišaZamena kotlova na lož ulje i kotlova na ugalj, kotlovima na drvenu biomasu u školskim i predškolskim ustanovama grada Niša sa isporukom toplotne energije i Zamena i modernizacija javne rasvete u opštini Sečanj , dok je još 5 projekata u fazi finalizacije.

 

Podelite

Scroll