Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žensko preduzetništvo u 2023. godini

Objavljeno
29/08/2023
Objavljeno u
Bilteni

(„Sl. glasnik RS“, br. 65/2023 i 70/2023 – ispr.)

U Službenom glasniku Republike Srbije broj 65 od 04.08.2023. godine objavljena je Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žensko preduzetništvo u 2023. godini, koja je doneta sa ciljem jačanja ženskog preduzetništva, povećanja broja privrednih subjekata i daljeg podsticanja zapošljavanja i koja je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 138/22) opredeljena su sredstva u iznosu od 1.915.000.000,00 RSD, namenjena za sprovođenje projekta Podrška razvoju preduzetništva. Od navedenog iznosa, 600.000.000,00 RSD namenjeno je za sprovođenje Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žensko preduzetništvo u 2023. godini (u daljem tekstu: “Program”).

Podsticaji koji se dodeljuju na osnovu Programa predstavljaju namenska bespovratna sredstva – subvenciju, koja su, kao takva izuzeta od prinudne naplate. Program sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: “Fond”).

I KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za finansijsku podršku:

 • novoosnovanim preduzetnicama;
 • postojećim preduzetnicama kao i
 • mikro i malim privrednim društvima, koja su registrovana u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: “APR”), a čiji je osnivač i zakonski zastupnik žena.

U privrednom društvu koje ima više osnivača, minimalni udeo koji mora biti u vlasništvu jedne ili više žena je 50% i jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena.

Osnivači privrednog subjekta mogu biti isključivo fizička lica.

II KOLIKI JE IZNOS SREDSTAVA PODRŠKE?

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 40% vrednosti ulaganja, odnosno do 50% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u treću ili četvrtu grupu razvijenosti u skladu sa članom 12. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 51/09, 30/10 i 89/15 – dr. zakon) odnosno privredni subjekti iz nedovoljno razvijenih i izrazito nedovoljno razvijenih jedinica lokalne samouprave .

Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda:

 • Za privredne subjekte koji su registrovani u APR od 1. januara 2021. godine pa nadalje, kao i one koji su registrovani do 31. decembra 2020. godine i na dan 31. decembra 2022. godine nemaju minimum pet zaposlenih na određeno i/ili neodređeno, može se odobriti minimalan ukupni iznos sredstava (kredit + bespovratna sredstva) 400.000,00 RSD, a maksimalan 6.000.000,00 RSD;
 • Za privredne subjekte koji su registrovani u APR do 31. decembra 2020. godine i imaju minimum pet zaposlenih na neodređeno i/ili određeno vreme uključujući i preduzetnice sa stanjem na dan 31. decembra 2022. godine, odobrava se minimalan ukupni iznos sredstava (kredit + bespovratna sredstva) 400.000,00 RSD, a maksimalan 12.000.000,00 RSD.

Izuzetno, privrednim subjektima koji obavljaju uslužne delatnosti u okviru kojih poslovanje ne zahteva veći iznos sredstava, mogu se odobriti sredstva (bespovratna i kredita) u ukupnom iznosu do 3.000.000,00 RSD.

III ZA ŠTA MOGU DA SE KORISTE DOBIJENA SREDSTVA?

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za:

 • kupovinu mašina/opreme/alata, nove računarske opreme i softvera i vozila koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda, repromaterijala i sirovina i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i pružanje usluga (novih ili polovnih, ne starijih od pet godina). Oprema/vozilo koje je predmet finansiranja, u skladu sa ovim Programom, odnosno za čiju se nabavku dodeljuju bespovratna sredstva, ne može biti kupljena od fizičkog lica, osim ako je preduzetnik;
 • tekuće održavanje, adaptaciju poslovnog i/ili proizvodnog prostora do iznosa od 1.000.000,00 RSD, od ukupnih sredstava za investiranje, bez obzira da li je objekat u kome se sprovode aktivnosti tekućeg održavanja u zakupu ili u vlasništvu podnosioca zahteva;
 • kupovinu poslovnog/proizvodnog prostora za privredne subjekte koji su registrovani u APR do 31. decembra 2020. godine i na dan 31. decembra 2022. godine zapošljavaju minimum pet zaposlenih (uključujući i samu preduzetnicu bez obzira po kom osnovu je osigurana);
 • operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 25% u strukturi ukupnog ulaganja za koja se potražuju sredstva Programa.

IV ZA ŠTA NE MOGU DA SE KORISTE DOBIJENA SREDSTVA?

Sredstva po ovom Programu ne mogu se koristiti u svrhu obavljanja sledećih delatnosti:

 • trgovinska delatnost, osim delatnosti koje u sebi imaju određeni stepen obrade;
 • organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;
 • proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme;
 • promet nafte i naftnih derivata;
 • proizvodnja čelika i sintetičkih vlakana i vađenje uglja;
 • proizvodnja i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se, prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim;
 • proizvodnja duvana i duvanskih proizvoda.

Sredstva po ovom Programu ne mogu se koristiti ni za projekte privrednih subjekata iz ostalih sektora, ako ne doprinose ostvarivanju ciljeva Programa.

Sredstva po Programu ne mogu se koristiti za refundiranje troškova u okviru aktivnosti koje su bile započete ili završene pre potpisivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava u skladu sa Programom.

Javni poziv je otvoren dok iznos traženih bespovratnih sredstava ne premaši iznos raspoloživih sredstava za sprovođenje Programa za 35%, koliki je prosečan procenat odbijenih, kao i odustalih zahteva pre rešavanja u prethodnim godinama. Zahtev za dodelu bespovratnih sredstava se podnosi, istovremeno, sa zahtevom za kredit Fondu i to dostavljanjem popunjenog objedinjenog obrasca za prijavu, kao i prateće dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost uslova iz Programa.

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE

Za sve dodatne konsultacije ili pravnu pomoć u vezi sa podnošenjem zahteva za dodelu sredstava, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na [email protected] ili putem telefona na +381116302233.

 

 

Podelite

Scroll