Podzakonski propisi o eko-taksi 2024.

Objavljeno
15/04/2024
Objavljeno u
Bilteni

Vlada Republike Srbije usvojila je novu Uredbu o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu i iznosima naknada (Sl. glasnik br. 30/2024, „Uredba“), koja je zamenila prethodno važeću Uredbu o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada („Sl. glasnik RS“, br. 86/2019 i 89/2019) i stupila na snagu 06.04.2024. godine.

Uredba sada jasno proširuje primenu i na ogranke stranih pravnih lica, pored pravnih lica i preduzetnika, pri čemu su preduzetnici koji porez na prihode od samostalne delatnosti plaćaju na paušalno utvrđeni prihod, iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine plaćaju u iznosu propisanom za mikro pravna lica i preduzetnike. Naknade za pravna lica koja obavljaju delatnost na teritoriji više jedinica lokalne samouprave, odnosno gradskih opština u gradu čijim je posebnim aktima uređeno da se naknada utvrđuje za teritoriju gradske opštine, plaća se na svim teritorijama na kojima se obavlja aktivnost koja utiče na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja pretežne delatnosti, uz ukidanje prethodno važećeg limita od 0,4% godišnjeg prihoda obveznika naknade. Iznosi naknada su ostali nepromenjeni u odnosu na prethodno važeće rešenje, s tim što je precizirano da se iznos naknade utvrđuje za kalendarsku godinu, ali srazmerno periodu obavljanja aktivnosti, što će biti relevantno za kalendarske godine u kojima se obveznici osnivaju ili prestaju da postoje.

Prilog Uredbe je, kao i do sada, spisak aktivnosti i razvrstanje istih na one koji imaju veliki, srednji i mali uticaj na životnu sredinu, uz određene izmene i dopune koje se odnose na proširenje ili suženje liste aktivnosti u određenim oblastima, kao što je npr. suženje lista delatnosti iz prerađivačke industrije koje imaju veliki uticaj na životnu sredinu ili dodavanje delatnosti iz oblasti poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo na listu delatnosti koje imaju mali uticaj na životnu sredinu.

Pored navedenog, usvojen je i novi Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave za naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 30/2024, „Pravilnik“) koji je zamenio prethodno važeći Pravilnik iz 2019. godine i čija je primena takođe krenula od 06.04.2024. godine. Pravilnik sadrži izgled novog Obrasca prijave za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za obavljanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu, uz detaljne instrukcije za njegovo popunjavanje, uz definisanje Obrasca 2 – Prijave za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za transport robe, koja se podnosi za transport nafte i naftnih derivata, odnosno sirovina, proizvoda i poluproizvoda hemijskih i drugih opasnih materija iz industrije ili za industriju, odnosno transport sirovina, proizvoda i poluproizvoda hemijskih i drugih opasnih materija namenjenih daljoj prodaji iz skladišta, na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa statusom ugrožene životne sredine na području od značaja za Republiku Srbiju.

Prijava za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za obavljanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu podnosi se na Obrascu 1. isključivo u elektronskom obliku organizacionoj jedinici lokalne samouprave nadležnoj za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine, a izuzetno se za 2024. godinu može podneti neposredno ili putem pošte. Sa druge strane, prijava za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za transport robe podnosi se na Obrascu 2 neposredno ili putem pošte nadležnom organu jedinice lokalne samouprave sa statusom ugrožene životne sredine na području od značaja za Republiku Srbiju, do sticanja uslova za podnošenje prijave u elektronskom obliku.

Podsećamo da je rok za podnošenje prijave za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine, 30.04.2024. godine.

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE.

Za sve dodatne konsultacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na [email protected] ili putem telefona na +381116302233.

 

 

Podelite

Scroll