Uredba o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2024.

Objavljeno
05/07/2024
Objavljeno u
Bilteni

Vlada Republike Srbje usvojila je Uredbu o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2024. godini (u daljem tekstu: „Uredba“) koji sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijama.

Uredbom se planira raspodela 800 miliona dinara, koja sredstva su namenjena za sprovođenje Programa i predstavljaju de minimis pomoć, odnosno namenska bespovratna sredstva, od ukupnog iznosa od 2 milijarde dinara, koliko je Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2024 godinu („Sl. glasnik RS“, br. 92/2023) planirano za realizaciju projekta Podrška razvoju preduzetništva.

Sredstva opredeljena Programom su namenjena za sufinansiranje nabavke (1) nove opreme direktno uključene u proces proizvodnje i (2) nove opreme za izvođenje građevinskih radova.

Jedan od uslova za korišćenje ovih sredstava je da privredni subjekt koji se bavi i građevinskom i proizvodnom delatnošću može da nabavi opremu samo za jednu delatnost, sa izuzetkom da, ako privredni subjekt istovremeno vrši ugradnju sopstvenog proizvoda (alu prozore, metalne konstrukcije, solarne panele, elektro instalacije) onda može da nabavi i građevinsku mehanizaciju za potrebe ugradnje sopstvenog proizvoda.

Privredni subjekti koji ispune uslove Programa i kojima banke/lizing kompanije uključene u realizaciju Programa odobre finansiranje, mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 50% neto vrednosti nabavke opreme, odnosno u iznosu koji ne može biti manji od 500.000,00 dinara, a ni veći od 5.000.000,00 dinara.

S tim u vezi, privredni subjekt je dužan da obezbedi učešće u visini od 5% neto vrednosti opreme koju nabavlja, dok se preostalih 45% od neto vrednosti opreme obazbeđuje iz kredita poslovnih banaka ili finansijskog lizinga.

Korisnici bespovratnih sredstva koji imaju prava da se prijave na konkurs su preduzetnici i pravna lica registrovana kod Agencije za privredne registre bilo kao privredna društva ili zadruge, a koja su razvrstana u mikro i mala pravna lica, u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

Uslovi koje svi privredni subjekti koji žele da koriste namenska bespovratna sredstva moraju da ispune jesu da, preko banaka ili lizing kompanija uključenih u realizaciju Progama, dostave, u elektronskom obliku: zahtev za dodelu sredstva, profakturu vezanu za novu opremu koju nabavljaju, sliku opreme sa profakture i dokaz za obavljanje delatnosti za koju se nabavlja oprema.

Kada je reč o (1) nabavci nove opreme direktno uključene u proces proizvodnje – u obzir dolaze sve šifre delatnosti iz oblasti prerađivačke industrije osim isključenih delatnosti: proizvodnja duvanskih proizvoda, koksa i derivata nafte, eksploziva, veštačkih vlakana, sirovog gvožđa, čelika i ferolegura, nukleanog goriva, oružja i munciije, borbenih vojnih vozila i umnožavanje snimljenih zapisa. Dodatno, iz delatnosti upravljanja otpadom, mogu da učestvuju samo korisnici registrovani za ponovnu upotrebu razvrstanih materijala, iz delatnosti usluga smeštaja i ishrane učestvuju samo korisnici čija je delatnost „ketering“, dok iz oblasti stručnih, naučnih, inovacionih i tehničkih delatnosti mogu da konkurišu samo registrovani za inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje.

Kada je reč o nabavci (2) nove opreme za izvođenje građevinskih radova – u obzir dolaze sve delatnosti osim onih koje se odnose na razradu građevinskih projekata.

Poslednji preduslov koji važi za sve zainteresovane je da u periodu od 2022. do tekuće godine, zajedno sa povezanim licima, nisu primili državnu pomoć i de minimis pomoć čija bi visina, zajedno sa traženim bespovratnim sredstvima, prekoračila iznos od 23 miliona dinara, zatim da nisu koristili bespovratna sredstva po Programu podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2023. godini i da nisu konkurisali za nabavku ili nabavili istu opremu po drugim programima finansijske podrške u vidu bespovratnih sredstava iz republičkog budžeta u 2024. godini.

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE.

Za sve dodatne konsultacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na [email protected] ili putem telefona na +381116302233.

Podelite

Scroll