Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

Objavljeno
13/06/2024
Objavljeno u
Bilteni

Carinski zakon („Sl. glasnik RS“, br. 95/2018, 91/2019 – dr. zakon, 144/2020, 118/2021 i 138/2022, u daljem tekstu: „Zakon“) reguliše opšta pravila koja se primenjuju na robu koja se uvozi i izvozi sa područja Republike Srbije. Na osnovu člana 144. pomenutog Zakona, Ministar Finansija doneo je Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019, 96/2019, 11/2020, 43/2020, 126/2020, 6/2021, 49/2021, 66/2021, 80/2021, 129/2021, 10/2022, 42/2022, 90/2022, 139/2022, 143/2022, 25/2023, 39/2023 i 6/2024, u daljem tekstu: „Pravilnik“), čija je najnovija izmena objavljena u Službenom glasniku RS broj 50 od 7.06.2024. godine, a koja obuhvata sledeceće novine:

Pravilnik je dopunjen najnovijim Sporazumom o slobodnoj trgovini potpisanim između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine (u daljem tekstu: „Sporazum“) koji stupa na snagu 1. jula 2024. godine. Pretežan cilj Sporazuma je da omogući liberalniji pristup kineskom tržištu srpskim proizvodima što će doprineti jačanju sveukupne privredne aktivnosti i ravnoteži robne razmene između Kine i Srbije. Stupanjem Sporazuma na snagu, čak 10.412 proizvoda iz Srbije biće oslobođeno plaćanja carine. Sporazumom je predviđena grupa proizvoda razvrstana u pet kategorija prema stepenu osetljivosti, od čega zavisi nivo liberalizacije stopa carine, i to:

  • za proizvode iz tarifnih oznaka koje su u kategoriji A0 ukidaju se carine i druge dažbine;
  • za proizvode iz tarifnih oznaka koje su u kategoriji A5 ukidaju se carine i druge dažbine u pet jednogošnjih faza i biće ukinude 1. januara pete godine;
  • za proizvode iz tarifnih oznaka koje su u kategoriji A10 ukidaju se carine i druge dažbine u deset jednakih jednogodišnjih faza i biće ukinute 1. januara desete godine;
  • za proizvode iz tarifnih oznaka koje su u kategoriji A15 ukidaju se carine i druge dažbine u petnaest jednakih jednogodišnjih faza i biće ukinute 1 januara petnaeste godine i
  • za proizvode iz tarifnih oznaka koje su u kategoriji E nastavlja se sa primenom svih dažbina i po stupanju na snagu ovog sporazuma (zadržana puna carinska zaštita).

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE.

Za sve dodatne konsultacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na [email protected] ili putem telefona na +381116302233.

 

Podelite

Scroll