Pravilnik o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade („Sl. glasnik RS“, br.90/2014)

Objavljeno
17/08/2014
Objavljeno u
Bilteni

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je Pravilnik o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade („Sl. glasnik RS“, br.90/2014, dalje: „Pravilnik“) koji je stupio na snagu i primenjuje se od 04.09.2014. godine. Pravilnik je donet na osnovu člana 121. stav 8 Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014, dalje: „Zakon“) koji propisuje obavezu poslodavca da zaposlenom dostavi obračun, prilikom svake isplate zarade odnosno naknade zarade.

Pravilnik reguliše obaveznu sadržinu obračuna zarade, odnosno naknade zarade koji je dužan da izvrši poslodavac i dostavi zaposlenom. Obračun zarade, odnosno naknade zarade obavezno sadrži podatke o poslodavcu i zaposlenom, period za koji se vrši obračun zarade, podatke potrebne za obračun zarade, odnosno naknade zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, kao i datum određen za isplatu zarade, odnosno naknade zarade.

Pravilnik dalje detaljno definiše šta svaki od obaveznih elemenata obračuna zarade mora da sadrži i predviđa obavezu dostavljanja obračuna, čak i kada se ne isplaćuje zarada, odnosno naknada zarade, u kom slučaju obračun mora sadržati i pečat i potpis ovlašćenog lica poslodavca.

Poslodavci su dužni da primenjuju odredbe Pravilnika počev od isplate zarade odnosno naknade zarade za septembar 2014. godine. Ukoliko poslodavci ne postupaju u skladu sa Pravilnikom, odnosno zaposlenom ne dostave obračun zarade odnosno naknade zarade, Zakon predviđa novčanu kaznu u rasponu od 800.000 do 2.000.000 dinara.

Podelite

Scroll