Izmene i dopune Pravilnika o porezu na dodatu vrednost

Objavljeno
11/04/2024
Objavljeno u
Bilteni

­Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost (Pravilnik) objavljen je u Službenom glasniku broj 29/2024 i počinje sa primenom 04.04.2024. godine.

Promene Pravilnika se odnose na pojedina poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza, refundaciju PDV-a kupcu prvog stana i određena tehnička preciziranja i usaglašavanja.

Prema izmeni člana 93. Pravilnika, obveznik PDV-a, odnosno poreski dužnik može ostvariti pravo na poresko oslobođenje na promet dobara koja su u postupku carinskog skladištenja ukoliko poseduje deklaraciju u elektronskom obliku, odnosno overenu kopiju deklaracije u papirnom obliku kojom se dokazuje da su dobra u postupku carinskog skladištenja, bez mogućnosti da se navedeno oslobođenje ostvaruje na osnovu overenog računa za isporuku dobara, što je do sada bio slučaj.

Isto tako, članom 122. Pravilnika, izvršeno je preciziranje važenja međunarodnog ugovora po kom se može ostvariti pravo na poresko oslobođenje iz člana 24. Zakona o porezu na dodatu vrednosti, tako što se zahteva da je poresko oslobođenje predviđeno međunarodnim ugovorom koji se primenjuje na dan zaključenja ugovora na osnovu kojeg se vrši promet dobara i usluga, odnosno međunarodnim ugovorom koji se primenjuje na dan prometa dobara i usluga. Precizirana i dopunjena je i sadržina potvrde poreske uprave na osnovu koje se može ostvariti pravo na poresko oslobođenje po osnovu međunarodnog ugovora, tako što sada sadrži i naziv i vrednost projekta ako se promet vrši u okviru realizacije projekta.

Promenjen je i član 276. Pravilnika koji se odnosi na pravo na refundaciju PDV-a za kupce prvog stana, po kome se sada, za ostvarivanje navedenog prava, potrebno priložiti fiskalni račun obveznika PDV – prodavca koji je po tom osnovu poreski dužnik u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Na kraju, odredbe Pravilnika koje se odnose na refakciju PDV-a će se shodno primenjivati i na refundaciju PDV-a, osim ukoliko je drugačije propisano.

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE.

Za sve dodatne konsultacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na [email protected] ili putem telefona na +381116302233.

 

 

Podelite

Scroll