Izmene propisa – Sednica skupštine Republike Srbije od 25.09.2012. godine

Objavljeno
27/09/2012
Objavljeno u
Bilteni

Vlada Republike Srbije u procesu je sporovođenja reforme propisa i to najpre poreskih propisa u Republici Srbiji, te je u tom cilju predložena izmena i dopuna većine propisa koji regulišu poresku materiju.

Dana 25.09.2012. godine skupština Republike Srbije je na devetom vanrednom zasedanju uvojila 36 propisa i to:

 1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji,
 2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost,
 3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana,
 4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu,
 6. Predlog zakona o izmenama Zakona o republičkim administrativnim taksama,
 7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama,
 8. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave,
 9. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o turizmu,
 10. Predlog zakona o izmenama Zakona o privatizaciji,
 11. Predlog zakona o izmenama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju,
 12. Predlog zakona o izmenama Zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti,
 13. Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine,
 14. Predlog zakona o izmenama Zakona o hemikalijama,
 15. Predlog zakona o izmenama Zakona o vodama,
 16. Predlog zakona o izmenama Zakona o šumama,
 17. Predlog zakona o izmeni Zakona o stočarstvu,
 18. Predlog zakona o izmenama Zakona o vinu,
 19. Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o veterinarstvu,
 20. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama,
 21. Predlog zakona o izmenama Zakona o vazdušnom saobraćaju,

22 Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o javnim putevima,

 1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanrednim situacijama,
 2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici,
 3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu, sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama i dopunama finansijskih planova za 2012. godinu:

1) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje,

2) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje,

3) Nacionalne službe za zapošljavanje,

 1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu,
 2. Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju,
 3. Predlog zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru,
 4. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Narodne Republike Alžira,
 5. Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o doprinosu sistemu “stand by“ aranžmana Ujedinjenih nacija,
 6. Predlog zakona o potvrđivanju Predloga izmene Statuta Međunarodnog monetarnog fonda o reformi Odbora izvršnih direktora,
 7. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o readmisiji lica koja nezakonito borave i Protokola za sprovođenje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o readmisiji lica koja nezakonito borave,
 8. Predlog za izbor viceguvernera Narodne banke Srbije,
 9. Predlog odluke o izboru Saveta Državne revizorske institucije,
 10. Predlozi odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije i
 11. Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama.

Cilj takve reforme je stvaranje jednostavnijeg i transparentnijeg poreskog sistema, koji bi stvarao manje troškove obveznicima, jer bi se pore­ska obaveza bolje uskladila sa ekonomskom snagom obveznika, dok bi naknade i takse preciznije odražavale koristi koje preduzeća ili građani dobijaju od države.

Podelite

Scroll