Izmene poreskih zakona

Objavljeno
15/11/2023
Objavljeno u
Bilteni

U “Službenom glasniku Republike Srbije” broj 92 od 27.10.2023. godine objavljeni su, između ostalog, i:

  • Zakon o izmeni Zakona o porezima na imovinu;
  • Zakon o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana i
  • Zakon o izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Zakon o izmeni Zakona o porezima na imovinu

Izmenama Zakona o porezima na imovinu predviđeno je odlaganje roka za prenošenje pojedinih poreskih nadležnosti na jedinice lokalne samouprave za godinu dana odnosno od 1. januara 2025. godine.

Tako će počev od 1. januara 2025. godine, jedinice lokalne samouprave u celosti utvrđivati, naplaćivati i kontrolisati porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava i smatraće se poreskim organom u smislu odredaba ovog zakona.

U tekućoj i narednoj godini procedura za rešavanje ovih poreskih obaveza će ostati ista i biće u nadležnosti Poreske uprave. Započete postupke koje Poreska uprava ne okonča do 31. decembra 2024. godine, završiće nadležne jedinice lokalne samouprave.

Izmenama Zakona o porezima na imovinu propisan je i novi osnov poreskog oslobođenja po osnovu poreza na prenos apsolutnih prava za slučaj kad strana država stiče nepokretnost za potrebe svog diplomatsko-konzularnog predstavništva, pod uslovom reciprociteta.

Navedene izmene će stupiti na snagu 1. januara 2024. godine.

Zakon o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakon o izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Izmenama navedenih zakona produžen je rok za korišćenje poreskih olakšica za novozaposlena lica do kraja 2024. godine.

Na navedeni način poslodavac – pravno lice, preduzetnik, preduzetnik paušalac ili preduzetnik poljoprivrednik, koji zaposli novo lice ima pravo na:

  • povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice, isplaćenu zaključno sa decembrom 2024. godine (umesto zaključno sa 31. decembrom 2023. godine) kao i
  • povraćaj dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, na teret zaposlenog i na teret poslodavca, po osnovu zarade za novozaposleno lice, isplaćene zaključno sa decembrom 2024. godine.

Takođe, poslodavac – pravno lice koje se, razvrstava u mikro i mala pravna lica, kao i preduzetnik, preduzetnik paušalac ili preduzetnik poljoprivrednik, koji zasnuje radni odnos sa najmanje dva nova lica, ima pravo na povraćaj:

  • 75% plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice, isplaćenu zaključno sa decembrom 2024. godine kao i
  • plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, na teret zaposlenog i na teret poslodavca, po osnovu zarade za novozaposleno lice, isplaćene zaključno sa 31. decembrom 2024. godine.

Svi poreski obveznici koji ispunjavaju uslove propisane relevantnim članovima zakona, poreske olakšice za novozaposlena lica mogu koristiti do kraja 2024. godine.

Izmene navedenih zakona primenjivaće se počev od 01. januara 2024. godine.

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE.

Za sve dodatne konsultacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na [email protected] ili putem telefona na +381116302233.

 

Podelite

Scroll