Tasić & Partneri održali seminar na temu „Zapošljavanje stranaca u Republici Srbiji”

Objavljeno
12/05/2023
Objavljeno u
Vesti

Advokatska kancelarija Tasić & Partneri (T&P), u saradnji sa Belgijsko-srpskom poslovnom asocijacijom (BSPA), održala je prezentaciju „Zapošljavanje stranaca u Republici Srbiji”, sa ciljem upoznavanja učesnika sa relevantnim propisima iz oblasti zapošljavanja stranaca u Republici Srbiji, kao i razmatranjem nedoumica i potencijalnih problema sa kojima se poslodavci susreću u njihovoj praktičnoj primeni.

Od predavača, Vanje Stojanović Cvetanovski, senior partnera i Maše Đokić, saradnika u T&P, učesnici su, između ostalog, imali prilike da čuju više o zakonskoj regulativi koja se primenjuje na zapošljavanje stranaca u RS, vrstama radnih dozvola, proceduri za pribavljanje radne dozvole, kao i o očekivanim promenama zakonskog okvira koje donose najavljene izmene Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca u Republici Srbiji.

U interaktivnoj i dinamičnoj diskusiji, razmatrani su najčešći problemi sa kojima su se susretali kako učesnici seminara, tako i kancelarija T&P u svom dugogodišnjem radu sa klijentima u ovoj oblasti. Učesnici su imali priliku da podele svoja iskustva, te da dobiju praktične instrukcije i smernice u cilju umanjenja potencijalnih rizika i problema prilikom zapošljavanja stranih državljana.

 

Podelite

Scroll