Promena načina registracije kapitala u Registru privrednih subjekata

Objavljeno
26/03/2024
Objavljeno u
Vesti

Prema informacijama dostupnim na sajtu Agencije za privredne registre, registrator će, počevši od 2. 4. 2024. godine, promeniti način registracije osnovnog kapitala i uloga članova društva. Umesto svih pojedinačnih uplata novčanog odnosno unosa nenovčanog kapitala, prikazivaće se samo ukupan iznos upisanog i uplaćenog/unetog kapitala na dan poslednje promene, po osnovu bilo povećanja ili smanjenja kapitala. Navedeno praktično znači da će, od 2. 4, kod registrovanih subjekata, umesto niza uplata/unosa kapitala na različite datume, biti prikazan jedinstveni iznos kapitala na poslednji dan uplate/unosa, što će biti primenljivo i kod prikazivanja uloga članova.

Značajna napomena za sve privredne subjekte je da uvedena promena neće uticati na sam način podnošenje prijave i prikazivanja podataka o kapitalu i ulogu članova u registracionim prijavama, već će samo značajno pojednostaviti prikaz kapitala, tako što će se brisati sve prethodne pojedinačne uplate/unosi, a zadržati samo poslednja uplata/unos ili smanjenje kapitala. Sve u skladu sa pravilom o konstitutivnom dejstvu registracije promena u kapitalu, odnosno članovima društva, kako je navedeno regulisano odredbama Zakona o privrednim društvima.

Navedena promena sprovodi se uz saglasnost Ministarstva privrede i neće podrazumevati istovremenu promenu kod svih registrovanih subjekata, već postepenu promenu, pre svega kod onih subjekata koji budu podnosili prijave koje se odnose na promene u kapitalu ili ulogu članova društva. Smatramo da će navedena promena značajno olakšati pregled podataka o kapitalu i ulozima članova, jer će sadržati jedinstvene i lako pregledne podatke.

Podelite

Scroll