Potpisan JPP ugovor sa Regionalnim centrom za upravljanje otpadom Halovo

Objavljeno
24/10/2018
Objavljeno u
Vesti

Potpisan JPP ugovor sa Regionalnim centromPredstavnici grada Zaječara potpisali su 23. oktobra ugovor o javno-privatnom partnerstvu sa predstavnicima konzorcijuma koji čine renomirana advokatska kancelarija Tasić&Partneri (T&P) iz Beograda, konsultantsko preduzeće TTI group doo Beograd, specijalizovano za sve aspekte komunalnih delatnosti i kompanija za finansijsko savetovanje WTS Porezi i Finansije doo, deo svetski priznate WTS Global mreže konsultantskih firmi. Predmet ugovora su konsultantske usluge u procesu odabira privatnog partnera-operatera budućeg Regionalnog centra za upravljanje otpadom “Halovo“.
Konzorcijum čine eksperti za komunalna, pravna i finansijska pitanja i predvođeni su advokatskom kancelarijom T&P, na čelu sa Dr Marijom Tasić, koja je do sada uradila više uspešnih predloga JPP projekata u Srbiji i regionu. Ekspert za komunalna pitanja konzorcijuma, gospodin Lazar Krnjeta, predstavnik Poslovnog udruženja komunalnih preduzeća „Komdel“ iz Beograda učestvovao je u velikom broju ekoloških projekata u zemlji i inostranstvu, među kojima je i JPP projekat za izgradnju skladišta za obavezne rezerve nafte u Republici Srbiji, kao i brojni projekti iz oblasti upravljanja otpadom: Ekonomska i finansijska analiza za grad Smederevo i Požarevac „Studije izvodljivosti za izgradnju transfer stanice za sakupljanje komunalnog otpada – linije razdvajanja otpada za reciklažu i linija za kompostiranje biorazgradivog otpada“. Pored učešća u brojnim projektima, gospodin Krnjeta je i autor većeg broja studija i elaborata iz oblasti komunalnih delatnosti. Na mestu finansijskog eksperta konzorcijuma nalazi se Bojan Radojičić, direktor WTS Porezi i finansije doo, koja je prisustvom u WTS Global u poziciji da pruži uslugu visokog kvaliteta u sinergiji sa međunarodnim iskustvom, što predstavlja dodatni kvalitet u projektu.
Potpisivanjem ovog ugovora, koji je od izuzetnog značaja za ceo region istočne Srbije, ulazi se u završnu fazu projekta u kome će se na međunarodnom tenderu odabrati privatni operater koji će upravljati Regionalnim centrom i u kome će učestvovati sedam lokalnih samouprava.

Više informacija o JPP projektu možete saznati ovde.

Podelite

Scroll