JPP kao način unapređenja poslovanja objekata u javnoj svojini

Objavljeno
17/10/2018
Objavljeno u
Vesti

Javno-privatno partnerstvoJavno-privatno partnerstvo (JPP) kao dugoročni ugovorni odnos između javnog i privatnog partnera poslednjih godina dobija sve više na značaju i postaje trend koji omogućava rekonstrukciju i obnovu sportskih i kulturnih objekata u javnoj svojini, bez angažovanja značajnih sredstva iz ograničenog javnog budžeta.

S tim u vezi, Grad Novi Sad je objavio početkom oktobra javni poziv zainteresovanim privatnim kompanijama da prijave svoju zainteresovanost za unapređenje poslovanja JP Sportski poslovni centar Vojvodina (Spens) kroz JPP. Predmet JPP projekta je investiciono ulaganje u Spens, koje pored građevinskih radova i instalacije postrojenja i opreme, podrazumeva i ulaganje u dodatni prostor koji će činiti zasebnu funkcionalnu ili tehničku celinu. Od potencijalnih investitora, kojima će se poveriti upravljanje ovim značajnim objektom, očekuje se da predlože okvirni poslovni plan za period od najmanje 15 godina (izvor: www.blic.rs).
Na žalost, Sava Centar, najveći kongresni centar u Srbiji i jedan od simbola grada Beograda, ni posle dve pune godine i dva raspisana tendera, još uvek nije dobio privatnog partnera koji bi investirao u ovaj objekat, jer ponuda pristigla od Delta Holdinga, kao jedinog ponuđača na poslednjem tenderu, koja je iznosila 25 miliona evra, nije bila prihvatljiva za grad Beograd.
Iz navedenih primera se može zaključiti da su brojne mogućnosti za saradnju kroz JPP projekte, ali je za njihovu širu primenu na našem prostoru svakako neophodno da investitori imaju stručnu saradnju i sa ekspertima iz pravne, finansijske i drugih bliskih oblasti, kako bi predlozi projekata bili pripremljeni na način koji će im omogućiti dobijanje pozitivnog mišljenja Komisije za JPP Republike Srbije, kao neophodnog uslova za realizaciju projekta.

Podelite

Scroll