APR pruža usluge boniteta iz finansijskih izveštaja za 2023. od 11. juna

Objavljeno
11/06/2024
Objavljeno u
Vesti

Agencija za privredne registre (APR) od danas počinje sa izdavanjem skoring izveštaja baziranih na podacima iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2023. godinu. Ovi izveštaji pružaju sveobuhvatan uvid u finansijsko stanje privrednih društava i služe za analizu i procenu poslovanja.

Šta je skoring?

Skoring je forma ocene boniteta koja daje celovitu sliku poslovanja privrednog društva i omogućava brže, jednostavnije i efikasnije poslovno odlučivanje, bilo da je reč o izboru poslovnog partnera, analizi konkurencije ili proceni rizika poslovanja.

Skoring se utvrđuje na osnovu podataka iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za poslednjih pet godina, a najmanje za poslednje tri godine. Vrednuju se finansijske performanse društva iskazane preko pokazatelja za ocenu boniteta, uz uvažavanje osnovnih tendencija u oblasti u kojoj ono obavlja delatnost. Takođe se analiziraju i drugi relevantni podaci, kao što su broj dana nelikvidnosti u poslednjih dvanaest meseci, podaci o zabrani raspolaganja sredstvima na računima kod banaka i slično.

Kome je skoring namenjen?

Skoring se izrađuje za privredna društva i izdaje se u formi izveštaja koji sadrži podatke za period od 2019. do 2023. godine.

Privredna društva se na osnovu skoringa razvrstavaju u pet osnovnih i tri specifična nivoa ocene boniteta:

  • Odličan bonitet (AA)
  • Veoma dobar bonitet (BB+, BB, BB-)
  • Dobar bonitet (CC+, CC, CC-)
  • Prihvatljiv bonitet (DD+, DD, DD-)
  • Veoma slab bonitet (EE)

Za specifične grupe privrednih društava, ocena boniteta se ne utvrđuje zbog određenih pravnih postupaka (stečaj, likvidacija, statusna promena), dugotrajne nelikvidnosti, nedostatka podataka ili za novoosnovana društva.

Kako naručiti skoring izveštaj?

Zahtev za skoring izveštaj podnosi se APR-u elektronskim ili pisanim putem (lično, poštom ili faksom), uz plaćanje naknade u iznosu od 8.500,00 dinara. Izveštaj se izdaje u elektronskoj formi, ali na zahtev korisnika se može izdati i u papirnoj formi s tim da se u tom slučaju naknada uvećava za 20%.

Podelite

Scroll