Preporuka Vlade poslodavcima da drugi dan Kurban Bajrama bude neradan

Objavljeno
17/06/2024
Objavljeno u
Vesti

Vlade Republike Srbije usvojila je Zaključak broj 06-5279/2024 („Zaključak“) kojim se preporučuje poslodavcima da zaposlenim pripadnicima islamske veroispovesti obezbede neradan dan i na drugi dan Kurban Bajrama – 17. juna, a ista preporuka se odnosi i na decu, učenike i studente u okviru obrazovno-vaspitnih ustanova.

Podsećamo da je Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“, br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011) predviđeno da pripadnici islamske veroispovesti imaju pravo na naredan dan samo na prvi dan Kurbanskog bajrama, tako da bi usvajanjem Zaključka njima bio obezbeđen još jedan neradan dan, pri čemu da li će se navedeno i odobriti zavisi od poslodavca, jer je predmetna preporuka neobavezujuće prirode.

Ukoliko poslodavci odobre korišćenje dodatnog neradnog dana, zaposleni koji odsustvuju sa posla na navedeni dan, imali bi pravo na naknadu zarade, obračunatu na osnovu proseka isplaćenih zarada u prethodnih 12 meseci, prema članu 114. stav 1. Zakona o radu.

Sa druge strane, ukoliko potreba procesa rada to zahteva, te poslodavci ne mogu da obezbede odsustvo sa rada kako je navedeno u Zaključku, Vlada preporučuje da se u tom slučaju zaposlenim licima islamske veroispovesti obezbedi uvećanje zarade u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu, i to najmanje 110% od osnovice u smislu člana 108. stav 1. tačka 1. Zakona o radu.

Podelite

Scroll