Rokovi za održavanje redovne skupštine i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava

Objavljeno
05/06/2024
Objavljeno u
Vesti

Sva privredna društva dužna su da do 30.06.2024. godine održe redovnu sednicu skupštine na kojoj se, između ostalog, usvajaju finansijski izveštaji za prethodnu godinu i raspodeljuje dobit odnosno pokrivaju gubici iz prethodne godine. Jednočlana društva nemaju obavezu sazivanja redovne sednice skupštine, dok višečlana društva moraju ispoštovati rokove za sazivanje redovne sednice skupštine koji kod društva o ograničenom odgovornošću iznosi osam dana, a kod akcionarskog društva 30 dana pre dana održavanja sednice skupštine, osim ukoliko osnivačkim aktom odnosno statutom društva nije predviđen drugi rok.

Pored održavanja sednice skupštine, pravna lica i preduzetnici, koji imaju obavezu revizije finansijskih izveštaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija, dužni su da, uz redovne i konsolidovane godišnje finansijske izveštaje, dostave Agenciji za privredne registre i odluku o usvajanju redovnog, odnosno konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja. Dokumentaciju propisanu Zakonom o računovodstvu, pravna lica i preduzetnici dostavljaju Agenciji najkasnije do 30. juna naredne godine za redovne godišnje finansijske izveštaje, odnosno do 31. jula naredne godine za konsolidovane godišnje finansijske izveštaje.

Podelite

Scroll