Standard and regulatory mechanisms of initial public offering

Published:
02/03/2015
Published in:
Publications

Inicijalna javna ponuda je prvo emitovanje akcija jednog privrednog društva, odnosno način prikupljanja kapitala putem izdavanja akcija javnim putem. Osnovni motiv za emitovanje akcija jeste prikupljanje dodatnog kapitala radi sprovođenja ideje rasta kompanije i snižavanje nivoa zaduženosti.

Proces IPO je izuzetno složen i dugotrajan te uključuje veliki broj internih i eksternih članova tima od kojih su najvažniji finansijski konsultanti, pravni konsultanti i savetnici za marketing. IPO proces možemo podeliti u tri faze i to pripremnu fazu, fazu realizacije IPO i fazu stabilizacije IPO.

Na osnovu pozitivnog pravnog okvira i tumačenja relevantnih institucija, ističemo da u Srbiji nije moguće sprovesti IPO sa svim obeležjima procedure i uobičajenim fazama. Regulator je uvideo srazmere ovog problema, te je izrađen predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, koji se nalazi u proceduri usvajanja pred Narodnom Skupštinom.

Share on

Scroll