Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

Objavljeno
23/05/2024
Objavljeno u
Vesti

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (“Sl. glasnik RS”, br.35/2023) koji je stupio na snagu 07.05.2023. godine, imao je za cilj unapređenje postojećeg sistema bezbednosti i sprečavanje povreda na radu, kroz uvođenje obaveze lekarskih pregleda na zahtev zaposlenih, odnosno obaveznih periodičnih lekarskih pregleda na najviše pet godina, kao i obaveznih periodičnih obuka zaposlenih, posebno kod radnih mesta sa povećanim rizikom, odnosno radnih mesta kod kojih je nastupila smrt ili teška telesna povreda.

Među uvedenim novinama je i obaveza svih poslodavaca, bez obzira koju delatnost obavljaju, da osiguraju zaposlene za slučaj povreda na radu i profesionalnih bolesti, radi obezbeđivanja naknade štete. Prema zakonskoj definiciji, povredom na radu smatra se povreda osiguranika koja se dogodi u prostornoj, vremenskoj i uzročnoj povezanosti sa obavljanjem posla po osnovu koga je osiguran, prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizičkim ili hemijskim dejstvom, naglim promenama položaja tela, iznenadnim opterećenjem tela ili drugim promenama fiziološkog stanja organizma. Nesrećni slučaj koji je predmet osiguranja je, sa druge strane, definisan od strane društava za osiguranje kao, po pravilu, iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj, koji za posledicu ima njegovu smrt, potpuni ili delimični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć. U tom smislu, za ostvarivanje prava iz osiguranja je relevantno da se radi o povredi na radu ili u vezi sa radom i da za istu nije odgovoran sam zaposleni, odnosno da nije uzrokovana voljom zaposlenog.

Za poslodavce koji ne ispune ovu obavezu, predviđena je kazna od 1.000.000 do 1.500.000 dinara za pravno lice, odnosno kazna od 30.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu.

Međutim, privredni subjekti imaju rok od dve godine od dana stupanja na snagu Zakona da se usklade sa odredbama Zakona, tako da je rok za osiguranje zaposlenih, ali i ostale obaveze iz Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, 07.05.2025. godine.

Podelite

Scroll