Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma

Objavljeno
14/03/2024
Objavljeno u
Vesti

Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike u nadležnosti Komisije za hartije od vrednosti (Komisija), usvojene su 12. 5. 2022. godine, ali nisu obuhvatale i Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (CRHOV). Po izmeni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma iz 2023. godine, CRHOV je stavljen pod nadležnost Komisije, zbog čega je Komisija, 22.01.2024. godine, donela Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za CRHOV, uz Listu indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma za CRHOV.

Cilj Smernica je da pomognu CRHOV u utvrđivanju, analizi i upravljanju rizicima, pri čemu Smernice sadrže i primere koji mogu biti od koristi za prepoznavanje rizika, kao i izvršenje obaveza CRHOV.

Smernice posebno identifikuju rizik stranke (obraćanje preko punomoćnika, složena vlasnička struktura, otežano utvrđivanje stvarnog vlasnika i dr.), rizik transakcije (novoosnovana pravna lica sa malim osnivačkim kapitalom, a značajnim ulaganjima, FOP transakcije, transakcije sa RF ili DF hartijama od vrednosti i dr.), kao i rizik usluga (primena novih tehnologija, novi i inovativni proizvodi ili usluge i sl.).

Upravljanje rizicima uključuje KYC proceduru (utvrđivanje i provera identiteta stranke, utvrđivanje stvarnog vlasnika, praćenje poslovnih aktivnosti i sl.), kao i specifične indikatore rizika koje zahtevaju dodatne provere i procedure, a koju je većina privrednih subjekata već prošla kod uspostavljanja poslovnog odnosa sa bankama.

Ostaje da vidimo kako će se Smernice primenjivati u praksi, a posebno da li će i koliko zakomplikovati postupak uspostavljanja poslovnog odnosa sa CRHOV, uvažavajući prethodno navedene procedure koje primenjuju poslovne banke, a koje se, nažalost, često sprovode bez razumevanja procesa i vode nepotrebnoj birokratiji.

Podelite

Scroll