Saradnja sa IIFC

Objavljeno
17/10/2014
Objavljeno u
Vesti

Tasić&Partners uspostavila saradnju sa IIFC (Infrastructure Investment Facilitation Company) iz Bangladeša, Oktobar, 2014

Tasić&Partners uspostavila je saradnju sa Kompanijom za Olakšano Investiranje u Infrastrukturu (IIFC) iz Bangladeša u EBRD i drugim međunarodnim JPP projektima.

IIFC predstavlja telo unutar Odseka za ekonomske odnose Vlade Bangladeša i kao priznat Vladin ekspert za JPP, posvećena je povećanju Vladine JPP kampanje i stvaranju održivog okruženja za javno privatna partnerstva u Aziji kao i širom sveta.

Podelite

Scroll