Frilenseri – podnošenje poreske prijave

Objavljeno
15/05/2024
Objavljeno u
Vesti

Prema podacima koje je objavio NALED, u prvom kvartalu 2024. godine podneto je preko 2.700 poreskih prijava posredstvom portala Frilenseri.

Podsećamo da je izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana iz 2021. godine predviđeno da poreski organ rešenjem utvrđuje porez na prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad (prihodi tzv. „firelensera“), na koje se porez plaća samooporezivanjem, ostvarene u periodu počev od 1. januara 2015. godine zaključno sa 31. decembrom 2022. godine, ukoliko nije nastupila zastarelost utvrđivanja poreske obaveze u skladu sa propisima koji su bili na snazi u momentu ostvarivanja prihoda, ili pravosnažno okončan postupak utvrđivanja poreske obaveze, ili pre stupanja na snagu Zakona plaćena poreska obaveza u skladu sa propisima koji su bili na snazi na dan nastanka poreske obaveze. Od oporezivanja izuzeti su prihodi u visini do 384.000 dinara godišnje, a normirani troškovi za prihode na koje se plaća porez, priznati u visini 50% od ostvarenih prihoda. Omogućeno je plaćanje poreza u 120 jednakih mesečnih iznosa, s tim da prvi iznos dospeva za plaćanje 15. u mesecu koji sledi mesecu koji je naredni u odnosu na mesec u kome je doneto rešenje poreskog organa.

Frilenserima se podrazumevaju sledeće kategorije lica:

  • domaće fizičko lice – rezident Republike Srbije, koji prihod ostvaruje radeći u Republici Srbiji, od isplatioca prihoda iz inostranstva (pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice) ili domaćeg fizičkog lica, odnosno od drugog lica koje prilikom isplate prihoda ne obračunava i ne plaća obaveze po osnovu poreza i doprinosa u Republici Srbiji;
  • domaće fizičko lice – rezident Republike Srbije, koji prihod ostvaruje radeći u drugoj državi, od isplatioca prihoda iz inostranstva (pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice), odnosno od drugog lica koje prilikom isplate prihoda ne obračunava i ne plaća obaveze po osnovu poreza i doprinosa u Republici Srbiji;
  • strano fizičko lice – nerezident, koji prihod ostvaruje radeći u Republici Srbiji, od isplatioca prihoda iz inostranstva (pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice) ili domaćeg fizičkog lica, odnosno od drugog lica koje prilikom isplate prihoda ne obračunava i ne plaća obaveze po osnovu poreza i doprinosa u Republici Srbiji.

Registrovanjem na portalu, frilenseri stiču mogućnost da podnose poreske prijave po osnovu ostvarenih prihoda koji se mogu uključiti u režim samooporezivanja frilensera, kao i generišu uplatnicu sa popunjenim podacima za uplatu obaveze i QR kodom, po osnovu koje mogu izmiriti svoje obaveze.

Podelite

Scroll