Skip links

Tag: zakona o porezu na dohodak građana

Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i dopuna Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i dopuna Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

U Službenom glasniku Republike Srbije broj 44 od 29.04.2021. godine objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (u daljem tekstu: „Zakon o izmenama i dopunama ZPDG“) kao i Zakon o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (u