Marija Grujičić

Marija Grujičić

mlađi saradnik

Obrazovanje

Diplomirani pravnik, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu |

Članstvo

Advokatska komora Beograda i Srbije |

Oblasti

Sudsko zastupanje | Radno pravo | Nekretnine | Privredno pravo |

Marija Grujičić je mlađi saradnik u T&P i pridružila se našem timu 2023. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, sa prosekom 9.87. Dva puta je bila student generacije na osnovnim studijama i dva puta dobitnik stipendije Dositeja – Fonda za mlade talente. Trenutno pohađa master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Naslednopravni podmodul. Upisana je u imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Beograda i Srbije.

Marija je angažovana u oblastima sudskog zastupanja, radnog prava, poslovanja sa nekretninama i privrednog prava.

Govori srpski i engleski jezik.

Scroll