Skip links

Kancelarija T&P i grad Pančevo zaključili dva ugovora o JPP

Kancelarija Tasić i Partneri potpisala je 19. aprila dva ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa Gradskom upravom grada Pančeva, na osnovu otvorenog postupka javne nabavke : Nabavka konsultantskih usluga – javno privatno partnerstvo.

Ugovori su potpisani za dva projekta, predviđena po posebnim partijama javne nabavke, i to: Projekat JPP za finansiranje zamene i održavanja objekata javne rasvete u gradu Pančevu sa plaćanjem iz ušteda i Projekat JPP za finansiranje, izgradnju i održavanje lokalne putne infrastrukture u gradu Pančevu sa javnim plaćanjem.

Iako je sistem javno-privatnog partnerstva u našoj zemlji još uvek u začetku , kancelarija T&P uradila je do sada više uspešnih predloga projekata JPP i dodeljeni ugovori su još jedno priznanje kvaliteta i bogatog iskustva naših advokata u ovoj oblasti.