Zakon o zaštiti potrošača

Objavljeno
20/10/2021
Objavljeno u
Bilteni

Narodna skupština Republike Srbije je na sednici Jedanaestog vanrednog zasedanja, 09. septembra 2021. godine, usvojila Zakon o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 88/2021, u daljem tekstu “Zakon”). Zakon je stupio na snagu 19. septembra 2021. godine, a primenjivaće se po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu, odnosno od 20. decembra 2021. godine, osim odredaba čl. 149. do 169. (vansudski način rešavanja potrošačkih sporova), koje se primenjuju po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno od 20. marta 2022. godine.

Iako je u pitanju novi Zakon, njime je uvedeno samo nekoliko značajnijih novina, dok se ostale izmene odnose na detaljnija uređenja određenih pitanja, kao i usklađivanja sa potrošačkim propisima EU. Najznačajnija unapređenja u odnosu na postojeća rešenja izvršena su u oblasti zaštita potrošača, uvođenjem  efikasnijih i bržih procedura za ostvarivanja prava potrošača.

Zakon u tom smislu predviđa vansudsko rešavanja potrošačkih sporova. Za razliku od prethodnog zakonskog rešenja, trgovci će biti dužni da učestvuju u vansudskom postupku rešavanja sporova ukoliko isti bude pokrenut od strane potrošača. O navedenoj obavezi trgovci će biti dužni da obaveste potrošače na prodajnim mestima na jasan i transparentan način. Za iniciranje navedenog postupka od strane potrošača, potrebno je da potrošači prethodno izjave reklamaciju ili prigovor trgovcu u skladu sa Zakonom. Vansudsko rešavanje sporova će se sprovoditi pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, koje će biti upisano u javni registar koji će voditi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, i može trajati maksimalno 90 dana.

Zakon uvodi i obavezu sudova da vode posebnu evidenciju potrošačkih sporova, te da jednom godišnje obaveštavaju Ministarstvo pravde o istima. Pored toga, u potrošačkim sporovima čija vrednost ne prelazi iznos od 500.000,00 dinara, potrošači će biti oslobođeni plaćanja sudskih taksi u celosti.

Posebna novina koju uvodi Zakon je formiranje javnog registra koji će voditi RATEL, a u koji će (posredstvom operatora elektronskih komunikacija) biti evidentirani brojevi telefona potrošača koji ne žele da primaju pozive i poruke koje trgovci  upućuju radi reklamiranja ili prodaje svojih proizvoda i usluga. Trgovci će biti u obavezi da provere navedeni registar pre stupanja u kontakt sa potrošačima, a ukoliko pozivaju potrošače čiji su brojevi uneti u navedeni registar mogu da budu i prekršajno kažnjeni.

Zakon predviđa novu obavezu za trgovce u slučaju pružanja usluga čija vrednost prelazi iznos od 5.000 dinara. U navedenom slučaju trgovac je u obavezi da sačini proračun cene na trajnom nosaču zapisa, zajedno sa specifikacijom ugovorene usluge. Trgovac će biti dužan da pribavi izričitu saglasnost potrošača na dostavljeni proračun pre otpočinjanja pružanja ugovorene usluge.

Novi Zakon pojačava zaštitu potrošača u oblasti turizma, te uvodi dodatne obaveze za sve pružaoce turističkih usluga, čime je izvršena harmonizacija sa Direktivom EU o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima br. 2015/2302.

Novina uspostavljena Zakonom je da tržišni inspektor za određene prekršaje može izreći prekršajni nalog trgovcu (novčana kazna propisana u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara). U pogledu prekršajne odgovornosti trgovaca za kršenje odredbi Zakona, produžen je i rok zastarelosti za pokretanje prekršajnog postupka na 2 (dve) godine.

Za sve dodatne konslutacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na office@tasiclaw.com ili putem telefona na +381116302233.

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE

Podelite

Scroll