Zakon o izmenama i dopunama zakona o parničnom postupku (Sl.Glasnik RS“, br.125/2004 i 111/2009)

Objavljeno
29/01/2010
Objavljeno u
Bilteni

Narodna skupština Republike Srbije je dana 29.decembra 2009.godine proglasila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (dalje:„ZPP“).

Najzačajnija novina je promena vrednosti predmeta spora, tako što sudija pojedinac sudi sporove o imovinskopravnim zahtevima ako vrednost predmeta spora ne prelazi dinarsku protivvrednost od 50.000 EUR (ranije 3.000.000,00 dinara) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja tužbe. Sorovi male vrednosti su definisani kao oni koji ne prelaze 3.000 EUR (ranije 100.000,00 dinara), dok su u privrednim sporovima sporovi male vrednosti svi koji ne prelaze iznos od 30.000 EUR (ranije 300.000,00 dinara). Protiv pravnosnažne presude donesene u drugom stepenu, stranke mogu izjaviti reviziju, ako vrednost predmeta spora pobijenog dela ne prelazi dinarsku protivvrednost od 100.000 EUR (ranije 2.500.000,00 dinara) po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja tužbe.

Izmenama ZPP-a, data su znatna veća ovlašćenja sudijskim pomoćnicima.

Podelite

Scroll