Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica u Republici Srbiji

Objavljeno
28/06/2022
Objavljeno u
Bilteni

(„Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 67/2022)

U Službenom glasniku Republike Srbije broj 67 od 17.06.2022. godine objavljena je Uredba određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica u Republici Srbiji (u daljem tekstu: „Uredba“), koja je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, odnosno 18.06.2022. godine.

Cilj ove Uredbe je da se kroz podsticaje domaćim poslodavcima omogućiti da zarade koje isplaćuju stranim državljanima ili domaćim povratnicima, kao i licima obrazovanim u inostranstvu, budu konkurentne zaradama inostranih poslodavaca.

Predviđeno je da se poslodavcu odbije do 70% obračunatog i uplaćenog poreza na zarade za jedno ili više zaposlenih novonastanjenih ljudi, kao i 100% obračunatih i uplaćenih doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene novonastanjene ljude. Period u kome se mogu dobijati podsticaji je najviše 60 meseci, počevši od 1. jula 2022. godine i zaključno sa 31. decembrom 2028. godine.

Novonastanjeno lice u smislu ove Uredbe jeste lice koje dve godine pre zasnivanja ugovora s poslodavcem nije boravilo u Srbiji više od 180 dana. Uz to, za takvu osobu, bez obzira na državljanstvo, važi subvencija samo ako je ugovor o radu na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom i sa minimalnim iznos neto plate u visini od 300.000 dinara.

Poslodavac ostvaruje pravo na dodelu podsticaja ukoliko na dan podnošenja prijave za dodelu podsticaja zapošljava isti ili veći broj zaposlenih na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom nego na dan stupanja na snagu ove uredbe.

Ako je poslodavac registrovan za obavljanje delatnosti u Republici Srbiji nakon stupanja na snagu ove Uredbe smatra se da taj poslodavac nije imao zaposlene na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom na dan stupanja na snagu ove Uredbe.

Pravo na dodelu podsticaja ostvaruje se samo za novonastanjena lica koja poslodavac zaposli zaključno sa 31. decembrom 2023. godine, s tim da za prijave podnete počev od 2024. godine, poslodavac može da ostvari pravo na podsticaje ako u periodu nakon 31. decembra 2023. godine nije smanjivao ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom.

Poslodavac podnosi Ministarstvu privrede prijavu jednom godišnje, odnosno ukupno do osam puta, i to u periodu između 15. septembra i 30. septembra za isplatu podsticaja u vezi sa zaradama novonastanjenih lica isplaćenim počevši od 1. jula 2022. godine i zaključno sa 31. decembrom 2028. godine, pri čemu se svaka prijava podnosi za zarade isplaćene u periodu koji prethodi podnošenju prijave najviše 12 meseci.

Pravo na korišćenje podsticaja nema poslodavac koji je korisnik državne pomoći u vezi sa kojom ima obavezu zapošljavanja, koji koristi ili je koristio pravo na umanjenje osnovice za to lice u skladu sa članom 15v Zakona o porezu na dohodak i članom 15a Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kao i poslodavac koji u periodu dobijanja podsticaja vrši isplatu dividende, odnosno ostvarene dobiti, osim ukoliko se iste isplaćuju iz dela dobiti koji je viši od iznosa koji je primljen na ime podsticaja.

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE

Za sve dodatne konsultacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na [email protected] ili putem telefona na +381116302233.

 

Podelite

Scroll