Program podrške razvoju konkurentnosti Razvojne agencije Srbije

Objavljeno
11/01/2023
Objavljeno u
Bilteni

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu “RAS”) objavila je Javni poziv za učešće u programu podrške razvoju konkurentnosti (u daljem tekstu “Program”).

Cilj Programa je unapređenje konkurentnosti, bezbednosti i kvaliteta proizvoda i usluga, olakšan pristup tržištu privrednih subjekata kao i povećanje nivoa korišćenja standarda u proizvodnji, poslovanju i sertifikaciji proizvoda.

Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava imaju podnosioci prijave koji ispunjavaju sledeće uslove:

1. da je u trenutku podnošenja prijave registrovan u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: APR) najmanje dve godine;
2. da nad njim nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
3. da je izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
4. da mu u poslednje dve godine nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
5. da podnosilac prijave i njegova odgovorna lica nisu osuđivana za privredne prestupe, kao i da članovi podnosioca prijave i odgovorna lica u okviru podnosioca prijave nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede;
6. da za iste opravdane troškove za koje konkuriše, u poslednje dve godine nije koristio podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta jedinica lokalne samouprave;
7. da nije u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći;
8. da je delatnost podnosioca prijave iz oblasti: proizvodnje, prerade ili usluga IT industrije (izuzetno ukoliko šifra delatosti podnosioca prijave ne odgovara pomenutim oblastima, teret dokazivanja je na podnosiocu prijave);
9. da delatnost podnosioca prijave nije iz oblasti: proizvodnje i trgovine duvanskih proizvoda, primarne poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje oružja i vojne opreme, igara na sreću, proizvodnje i prometa bilo kog proizvoda koji se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim.

Projektne aktivnosti koje mogu biti predmet sufinansiranja od strane RAS su:

1. Sprovođenje postupaka ocenjivanja usaglašenosti (ispitivanja, kontrolisanja, sertifikacije i dr) proizvoda sa zahtevima srpskih i inostranih tehničkih propisa ili ispunjavanje uslova za označavanje propisanim znacima;
2. Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda sistema menadžmenta (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija):

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno, kao sufinansiranje u visini do 60% za mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnike (ili 40% za velike privredne suvjekate) ukupnog iznosa opravdanih troškova bez PDV. Maksimalan ukupni iznos odobrenih sredstava za refundaciju je 1.000.000,00 dinara koji jedan korisnik može ostvariti za jednu ili više aktivnosti. Minimalni iznos odobrenih sredstava za refundaciju je 100.000,00 dinara koji jedan korisnik može ostvariti za jednu ili više aktivnosti.
Krajnji rok za završetak svih ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 12 meseci od dana potpisivanja ugovora sa Agencijom.

Ukupan budžet Programa iznosi 100.000.000,00 dinara. Javni poziv otvoren od 30. decembra 2022. godine i trajaće do utroška sredstava, a najkasnije do 31. decembra 2023. godine.

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE

Za sve dodatne konsultacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na [email protected] ili putem telefona na +381116302233

 

Podelite

Scroll