Pravilnik o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru („Sl. glasnik RS“, br. 73/2010)

Objavljeno
20/10/2010
Objavljeno u
Bilteni

Ministar zdravlja je, na osnovu člana 11 stav 3, člana 14 stav 5 i člana 23 stav 2 Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu („Sl. glasnik RS“, br. 30/10, u daljem tekstu: „Zakon“), doneo Pravilnik o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru… („Sl. glasnik RS“, br. 73/2010, u daljem tekstu: „Pravilnik“), koji je stupio na snagu dana 20.10.2010. godine.

Ovim Pravilnikom uređuje se oblik i sadržina znaka zabrane pušenja (podaci, kao i upozorenja koja se unose u znak zabrane pušenja), odnosno znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru, kao i način isticanja tih znakova.

Znak zabrane pušenja, odgovarajućih dimenzija, sadržine i boje, ističe se na svim ulaznim vratima svakog zatvorenog radnog i javnog prostora, kao i drugog prostora u kome je zabranjeno pušenje, u skladu sa Zakonom, kao i na vidnim mestima unutar radnih i javnih prostora, odnosno unutar svakog pojedinačnog radnog i javnog prostora (kancelarija, kabinet, soba i dr.).

Znak da je pušenje dozvoljeno, odgovarajućih dimenzija, sadržine i boje, u skladu sa Zakonom, ističe se na ulaznim vratima svakog zatvorenog radnog i javnog prostora u kome je pušenje dozvoljeno, kao i na ulaznim vratima prostorije u kojoj je pušenje dozvoljeno.

Zakonom je predviđena kazna od 500.000,00 do 1.000.000,00 dinara za pravno lice koje ne sprovede zabranu pušenja u zatvorenom javnom prostoru u kome je pušenje zabranjeno, pod uslovima propisanim ovim Zakonom.

Grafički prikazi znakova da je pušenje zabranjeno odnosno da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru sastavni su deo ovog Pravilnika i nalaze se u prilogu.

Podelite

Scroll