Obračun potraživanja i obaveza između kupaca-proizvođača i snabdevača

Objavljeno
02/09/2021
Objavljeno u
Bilteni

Uredba o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupaca-proizvođača i snabdevača („Sl. glasnik RS“, br. 83/2021)

Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 26.08.2021. godine usvojila je Uredbu kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupaca-proizvođača i snabdevača („Sl. glasnik RS“, br. 83/2021 u daljem tekstu: “Uredba”), kojom se bliže uređuje način na koji krajnji kupci mogu postati kupci-proizvođači i uslovi i kriterijum po kojima isti mogu da prodaju električnu energiju koju će proizvoditi putem ugrađenih solarnih panelima.

Uredbom se znatno pojednostavljuje procedura po kojoj se stiče status kupca-proizvođača bez kontakta sa državnom administracijom bez potrebe za pribavljanjem lokacijskih uslova, rešenja o građevinskoj dozvoli, kao i odobrenja za instalaciju i probni rad.

Kupac-proizvođač je krajnji kupac koji je na unutrašnje instalacije priključio sopstveni objekat za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, pri čemu se proizvedena električna energija koristi za snabdevanje sopstvene potrošnje, a višak proizvedene električne energije isporučuje u prenosni sistem, distributivni sistem, odnosno zatvoreni distributivni sistem, osim u slučaju stambene zajednice kada se priključenje vrši u skladu sa ovom Uredbom.

Krajnji kupci koji su pravna lica i preduzetnici u skladu sa Uredbom mogu biti oni oni koji imaju manje od 50 zaposlenih, ukupan godišnji prihod u iznosu do deset miliona evra u dinarskoj protivvrednosti, čiji su svi objekti priključeni na distributivni sistem električne energije napona nižeg od 1 kV i čija je potrošnja električne energije u prethodnoj kalendarskoj godini do 30.000 kWh u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetika i koji u zavisnosti od instalisane snage proizvodnog objekta imaju odgovarajuća prava i obaveze prema Uredbi.

Kupac-proizvođač prema tome mogu da budu domaćinstva, stambena zajednica, pravno ili fizičko lice ili preduzetnik, koji snabdevaču (Elektroprivreda Srbije) podnese zahtev za zaključenje ugovora o potpunom snabdevanju sa neto merenjem odnosno neto obračunom. Prethodno je potrebno da korisnik izgradi proizvodni objekat, zaključi ugovor sa privrednim subjektom koji će izvršiti isporuku i izgradnju solarnih panela i prilagodi merno mesto za sticanje statusa kupca-proizvođača.

Krajnji kupac, stiče status kupca-proizvođača i upisuje se u Registar kupca-proizvođača.

Uredbom su regulisani svi poslovno-pravni odnosi između kupca-proizvođača i snabdevača u vezi sa prodajom proizvedene električne energije. Način obračuna potraživanja i obaveza između kupca-proizvođača i snabdevača zavisi od kategorije krajnjeg kupca koji je postao kupac-proizvođač.

U cilju sprovođenja Uredbe, od 03.09.2021. godine će biti raspisan javni poziv za subvencije za ugradnju solarnih panela. U tom smislu Ministarstvo rudarstva i energetike će prvo objaviti javni poziv na koji će se javljati jedinice lokalne samouprave, a nakon čega će one koje su dobile sredstva raspisati javni poziv za za privredne subjekte koje će isporučivati solarne panele i obaviti ugradnju, kao i za krajnje korisnike.

Za sve dodatne konslutacije ili pravnu pomoć možete se obratiti timu Tasić i Partneri putem maila na [email protected] ili putem telefona na +381116302233.

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE

Podelite

Scroll