Izmene Zakona o strancima / Izmene Zakona o zapošljavanju stranaca

Objavljeno
05/09/2023
Objavljeno u
Bilteni

Narodna Skupština Republike Srbije je 26. jula 2023. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima („Izmene Zakona o strancima”), kao i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca („Izmene Zakona o zapošljavanju stranaca”).

Pojedine izmene zakona su počele da se primenjuju 4. avgusta 2023. godine, dok će najznačajnije odredbe, koje olakšavaju postupak početi da se primenjuju 1. februara 2024. godine, po ispunjenju tehničkih uslova i usvajanju podzakonskih akata nadležnih organa.

Cilj ovih izmena jeste uvođenje efikasnog, kvalitetnog i unapređenog sistema koji poslodavcu omogućava da radno angažuje stranca.

  1. Jedinstvena dozvola za privremeni boravak i rad stranaca

Izmene Zakona o strancima i Izmene Zakona o zapošljavanju stranaca zajednički uvode institut jedinstvene dozvole u obliku biometrijskog dokumenta, koju će izdavati Ministarstvo unutrašnjih poslova, čije će posedovanje omogućiti strancima boravak i rad u Republici Srbiji u trajanju do tri godine.

Navedena odredba će se primenjivati od februara 2024. godine.

Podnošenjem zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole elekronskim putem, o kojem se rešava u roku od 15 dana od dana dostavljanja urednog zahteva, skraćen je period vremena u kome stranac, nakon ulaska u zemlju, može zakonito da počne da obavlja privrednu delatnost, čime su smanjeni troškovi poslodavca i samog stranca, vezani za njegov smeštaj i boravak u Republici Srbiji od momenta ulaska do dobijanja potrebnih dozvola za njihov boravak i rad.

S druge strane, propisana je mogućnost da stranac, za vreme važenja jedinstvene dozvole može promeniti osnov rada, promeniti poslodavca ili se zaposliti kod dva ili više poslodavaca, uz ispunjenje zakonskih uslova.

  1. Rad na osnovu Vize D

Izmenama i dopunama Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca, stranac koji poseduje vizu D, može da radi u Republici Srbiji bez jedinstvene dozvole za rad, s obzirom da je viza D, kroz izmene i dopune definisana kao odobrenje za rad i odobrenje za privremeni boravak. Dakle, viza za duži boravak (viza D) je odobrenje strancu za ulazak, rad i boravak na teritoriji Republike Srbije koje se izdaje u trajanju od 90 do 180 dana. Vizu će i dalje izdavati diplomatsko-konzularno predstavništvo.

  1. Produženje privremenog boravka

izmenama i dopunama Zakona o strancima omogućeno je da se privremeni boravak (umesto dosadašnje jedne godine) odobri na period do tri godine, u zavisnosti od postojanja razloga i dokaza koji se prilažu u svakom pojedinačnom slučaju. Zahtev za produženje privremenog boravka može se podneti u periodu od 90 dana pre isteka, a najkasnije do samog isteka odobrenog boravka, čime je produžen dosadašnji vremenski okvir, prema kome je stranac bio u  obavezi da produženje privremenog boravka zahteva najkasnije 30 dana pre isteka aktuelnog boravka.

Počevši od februara 2024. godine, prema Izmenama Zakona o zapošljavanju stranaca, stranci koji nemaju jedinstvenu dozvolu, a imaju pravo na privremeni boravak (po osnovu spajanja porodice sa strancem koji poseduje jedinstvenu dozvolu, posedovanja nepokretnosti itd.) moći će da rade i bez jedinstvene ili tradicionalne radne dozvole, ali samo u trajanju odobrenog privremenog boravka.

  1. Skraćen rok za izdavanje izveštaja o sprovedenom testu tržišta rada

Izveštaj o sprovedenom testu tržišta rada, izdavaće se u roku od četiri, umesto dosadašnjih 10 dana.

  1. Stalno nastanjenje

Stalno nastanjenje se prema Izmenama Zakona o strancima može odobriti nakon tri godine neprekidnog boravka na teritoriji Republike Srbije, umesto dosadašnjih pet godina.

Stranci kojima je odobreno stalno nastanjenje više neće biti u obavezi da ishoduju ličnu radnu dozvolu kako bi im bio omogućen legalan rad u Republici Srbiji.

  1. Upućivanje stranaca

Izmenama Zakona o zapošljavanju stranaca su propisana detaljnija pravila koja se odnose na upućivanje, uključujući uvođenje instituta privremenog rada i ustupanje stranca da privremeno obavlja poslove kod poslodavca korisnika. Ove izmene se primenjuju počev od 4. avgusta 2023. godine.

  1. Pooštrene novčane kazne

Prema Izmenama Zakona o zapošljavanju stranaca, maksimalni iznosi kazni za neusaglašenost sa zakonskim odredbama su udvostručeni.

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE.

Za sve dodatne konsultacije ili pravnu pomoć u vezi sa podnošenjem zahteva za dodelu sredstava, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na [email protected] ili putem telefona na +381116302233.

Podelite

Scroll