Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja ženskog preduzetništva u 2024. godini

Objavljeno
10/07/2024
Objavljeno u
Vesti

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za preduzetništvo žena i žena samohranih roditelja u 2024. godini (u daljem tekstu: „Uredba“) koja predstavlja jednu od šest Uredbi u ovoj godini, koja je namenjena pomoći malim i srednjim preduzećima. Program sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: „Ministarstvo“) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: „Fond“).

Uredbom se planira raspodela 100 miliona dinara, koja sredstva su namenjena za sprovođenje Programa i predstavljaju de minimis pomoć, odnosno namenska bespovratna sredstva, od ukupnog iznosa od 2 milijarde dinara, koliko je Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2024 godinu („Sl. glasnik RS“, br. 92/2023) planirano za realizaciju projekta Podrška razvoju preduzetništva.

Bespovratna sredstva opredeljena Programom namenjena su (1) novoosnovanim preduzetnicama, (2) postojećim preduzetnicama i (3) mikro i malim privrednim društvima koji su registrovani kod Agencije za privredne registre čiji je osnivač ili zakonski zastupnik žena.

U privrednom društvu koji ima više osnivača, minimalni udeo koji mora biti u vlasništvu jedne ili više žena je 50%, dok u slučaju da privredno društvo ima više zakonskih zastupnika i poslovođa, sve oni moraju biti žene.

Korisnici koji zadovolje uslove Programa, mogu da ostvare bespovratna sredstva u iznosu od 50% vrednosti ulaganja, odnosno do 55% za privredne subjekte čiji su osnivači žene samohrani roditelji. Preostali iznos investicionog ulaganja finansira se ili iz sopstvenih sredstava ili kredita Fonda.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za:

  • kupovinu mašina/opreme/alata, nove računarske opreme i softvera i vozila koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda, repromaterijala i sirovina i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i pružanje usluga (novih ili polovnih, ne starijih od pet godina). Oprema/vozilo koje je predmet finansiranja, u skladu sa ovim Programom, odnosno za čiju se nabavku dodeljuju bespovratna sredstva, ne može biti kupljena od fizičkog lica, osim ako je preduzetnik;
  • tekuće održavanje, adaptaciju poslovnog i/ili proizvodnog prostora do iznosa od 1.000.000,00 RSD, od ukupnih sredstava za investiranje, bez obzira da li je objekat u kome se sprovode aktivnosti tekućeg održavanja u zakupu ili u vlasništvu podnosioca zahteva;
  • operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 25% u strukturi ukupnog ulaganja za koja se potražuju sredstva Fonda.

Ministarstvo će, u skladu sa Uredbom, raspisati javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu bespovratnih sredstava, koji će biti otvoren sve dok iznos traženih sredstva ne premaši iznos raspoloživih sredstva za 35%, a najkasnije do 31 decembra 2024. godine.

Svi zainteresovani imaju pravo da podnesu samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava po ovom Programu, dok se drugi zahtev može podneti, u toku trajanja javnog poziva, samo u slučaju da je prvobitni zahtev odbijen.

Podelite

Scroll