Redovan godišnji izveštaj zaštitnika građana za 2023. godinu

Objavljeno
09/04/2024
Objavljeno u
Vesti

U Službenom glasniku RS broj 26 od 29.03.2024. godine, objavljen je redovni godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2023. godinu. Izveštajem je dat pregled preduzetih aktivnosti u 2023. godini. Da podsetimo – Zaštitnik građana je samostalan i nezavisan državni organ, uveden u pravni poredak Srbije Zakonom o zaštitniku građana iz 2005. godine.

Prema navodima iz predmetnog Izveštaja, broj predmeta upućenih Zaštitniku građana povećan je za 23% u odnosu na prethodnu godinu, što je za rezultat imalo i povećan broj upućenih preporuka za 8%, kao i na povećan procenat postupanja po preporukama za 15% u odnosu na 2022. godinu.

Najveći broj predmeta koje je razmatrao Zaštitnik građana tiče se povrede ekonomsko-imovinskih, građansko-političkih i socijalno-kulturnih prava (najveći broj pritužbi dolazi zbog zlostavljanja na radu, nezakonitog prestanka radnog odnosa, prekovremenog rada, uskraćivanja prava na plaćeni godišnji odmor, neisplaćivanja i neurednog isplaćivanja zarada, kao i zbog neuplaćivanja doprinosa za socijalno osiguranje). Pored navedenih povreda, u velikoj meri su prisutne i povrede principa dobre uprave, pre svega prava na efikasno postupanje organa i prava na dobijanje odluke u zakonskom roku.

Organima javne vlasti je upućeno ukupno 26 mišljenja, i to 16 mišljenja na osnovu nadležnosti preventivnog delovanja u cilju unapređenja rada organa uprave i unapređenja zaštite ljudskih sloboda i prava, kao i 9 mišljenja u postupku pripreme propisa kojima se uređuju pitanja od značaja za zaštitu prava građana.

Podelite

Scroll