Zakon o rodnoj ravnopravnosti – primena rodno osetljivog jezika počela 21. maja

Objavljeno
25/06/2024
Objavljeno u
Vesti

Dana 21.05.2024. godine počele su sa primenom odredbe Zakona o rodnoj ravnopravnosti koje se odnose na upotrebu rodno osetljivog jezika. Ove odredbe imaju za cilj promovisanje ravnopravnosti i suzbijanje rodnih stereotipa, diskriminacije i nasilja zasnovanog na polu ili rodu. Posebna pažnja posvećena je javnim organima, ustanovama i sredstvima javnog informisanja, koji su dužni da poštuju ove zakonske obaveze.

Prema Zakonu o rodnoj ravnopravnosti, organi javne vlasti i poslodavci koji obavljaju poslove u oblasti obrazovanja, vaspitanja, nauke i tehnološkog razvoja dužni su da koriste rodno osetljiv jezik. Ovo uključuje upotrebu jezika koji je u skladu sa gramatičkim rodom u svim obrazovnim materijalima kao što su udžbenici, nastavna sredstva, svedočanstva, diplome, klasifikacije, zvanja, zanimanja i licence.

Sredstva javnog informisanja takođe imaju važnu ulogu u primeni Zakona i dužna su da prilikom izveštavanja koriste rodno osetljiv jezik i aktivno rade na razvoju svesti o značaju rodne ravnopravnosti. Mediji su pozvani da doprinesu suzbijanju rodnih stereotipa, kao i društvenih i kulturnih obrazaca koji podržavaju diskriminaciju na osnovu pola, roda ili drugih ličnih svojstava.

Zakonom su predviđene kazne u slučaju povrede dužnosti koje se odnose na upotrebu rodno osetljivog jezika, pa će se tako novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara kazniti odgovorno lice u organu Republike Srbije, organu teritorijalne autonomije i organu jedinice lokalne samouprave ako ne postupi po obavezama propisanim Zakonom. Pored toga, za prekršaje će istom kaznom biti kažnjeno i odgovorno lice u organu javne vlasti, kao i fizičko lice kojem je povereno vršenje pojedinih javnih ovlašćenja. Ove kazne imaju za cilj da osiguraju da svi relevantni subjekti ozbiljno shvate svoje obaveze i da se posvete implementaciji rodno osetljivog jezika u svom radu.

Podelite

Scroll