Skip links

Tag: mala i srednja preduzeća

Programi finansijske podrške malim i srednjim preduzećima

Programi finansijske podrške malim i srednjim preduzećima

in Tags
Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 21.01.2021. godine, usvojila je četiri uredbe sa programima finansijske podrške Ministarstva privrede malim i srednjim preduzećima objavljene u „Službenom glasniku RS“, br. 5/21, a za koje je izdvojeno ukupno dve milijarde dinara: Uredba o utvrđivanju programa podrške malim i