Nemanja Novokmet

Nemanja Novokmet

partner

Obrazovanje

Diplomirani pravnik, Pravni fakultet Univerzitet Union u Beogradu |

Članstvo

Advokatska komora Beograda i Srbije |

Oblasti

Procesno pravo | Reorganizacija i restrukturiranje | Intelektualna svojina |

Nemanja Novokmet je partner u T&P i pridružio se našem timu 2015. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. Član je Advokatske komore Beograda i Srbije.

Nemanja je specijalizovan za procesno pravo, savetuje veliki broj klijenata kancelarije T&P u radnim sporovima, kao i u postupcima naplate potraživanja i naknade štete. Angažovan je takođe i na pripremi i implementaciji UPPR-a u postupcima privatizacije i restruktuiranja. Pored toga, učestvovao je u brojnim sudskim postupcima u oblasti zaštite intelektualne svojine.

Govori srpski i engleski jezik.

Scroll