Milica Vranjanac

Milica Vranjanac

business developer

Obrazovanje

Diplomirani filolog skandinavskih jezika i književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu |

Milica Vranjanac je business developer kancelarije T&P i pridružila se našem timu 2015. godine. Diplomirala je na Filološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, na Katedri za skandinavske jezike i književnosti.

Milica je zadužena je za interne i eksterne aktivnosti koje za cilj imaju razvoj poslovanja i poslovnih ciljeva, marketinga i odnosa sa klijentima. Takođe, aktivno učestvuje u kreiranju strategija vođenja poslovne komunikacije i marketinških aktivnosti. Pored toga, zadužena je i za prevodilačke aktivnosti u kancelariji.

Milica govori srpski, engleski i skandinavske jezike.

Scroll