Lazar Lekić

Lazar Lekić

mlađi saradnik

Obrazovanje

Diplomirani pravnik, Holandija, Utrecht University |

Članstvo

Advokatska komora Beograda i Srbije |

Oblasti

Sudsko zastupanje | Radno pravo | Nekretnine |

Lazar Lekić je mlađi saradnik u T&P i pridružio se našem timu 2021. godine.

Diplomirao je u Holandiji, Utrecht University.

Član je Advokatske komore Beograda i Srbije.

Lazar je angažovan u oblastima sudskog zastupanja, radnog prava i poslovanju sa nekretninama.

Govori srpski i engleski jezik i služi se španskim.

Scroll