Zakon o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS“, br.111/2009)

Objavljeno
19/08/2009
Objavljeno u
Bilteni

Narodna Skupština Republike Srbije je dana 29.decembra 2009.godine proglasila Zakon o zaštiti od požara („Sl.Glasnik RS“, br.111/2009, dalje: „Zakon“) koji će se primenjivati po isteku devet meseci od dana stupanja na snagu zakona, odnosno od 7.oktobra 2010.godine.

Privredna društva su u obavezi da preduzmu skup mera i radnji za planiranje, finansiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu mera i radnji zaštite od požara, kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja posledica prouzrokovanih požarom. Privredno društvo i drugo pravno lice je u obavezi da donese sanacioni plan za otklanjanje posledica od požara.

Pravna lica dužna su da organizuju osnovnu obuku iz oblasti zaštite od požara koja se organizuje za sve zaposlene najkasnije u roku od jedne godine od dana stupanja na rad zaposlenih i vrše proveru znanja zaposlenih jednom u tri godine.

Novčanom kaznom od 300.000 dinara do 1.000.000 dinara kazniće se pravno lice i novčanom kaznom od 10.000 dinara do 50.000 odgovorno lice u pravnom licu za prekršaj ako ne donese sanacioni plan, na obezbedi sprovođenje preventivnih mera, ne donese Plan zaštite i Pravila zaštite, ne istakne Plan evakuacije, ne ugradi uređaje koji omogućavaju blagovremeno otkrivanje i javljanje požara i gašenje požara, ukoliko ne proverava ispravnost instalacija i ne organizuje osnovnu obuku zaposlenih iz oblasti zaštite od požara u propisanom roku i ne vrši praktičnu proveru znanja zaposlenih u propisanom roku i dr.

Podelite

Scroll