Zakon o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 („Sl. glasnik RS“, br. 153/2020)

Objavljeno
02/08/2020
Objavljeno u
Bilteni

Narodna skupština Republike Srbije je na Sedmoj sednici Drugog redovnog zasedanja, 17. decembra 2020. godine, usvojila Zakon o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koji stupa na snagu 29. decembra 2020. godine

Ovim zakonom se produžava rok za odobravanje kredita preduzećima osiguranih garancijom Republike Srbije za šest meseci, odnosno do polovine 2021. godine, a ucilju nastavka podrške privredi i povećanja likvidnosti privrednih subjekata.

Uredbom o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl. glasnik RS“, br. 57/2020), koja je prethodila donošenju ovog zakona, komercijalnim bankama je omogućeno da do 31. decembra 2020. godine odobre do dve milijarde evra povoljnih kredita privredi. Kako predviđeni iznos neće biti realizovan u predviđenom roku bilo je potrebno da se obezbedi nastavak predviđenih mera podrške privredi, kao i da se u potpunosti iskoriste sredstva koja je u ovu svrhu obezbedila država, u saradnji sa komercijalnim bankama.

U skladu sa garantnom šemom regulisanom ovim zakonom Republika Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri potraživanja banaka nastala po osnovu odobrenih kredita od strane banaka za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava, a po osnovu ugovora o garantovanju zaključenim između Republike Srbije, Narodne banke Srbije i banaka. Maksimalni iznos garancije na nivou osiguranog portfolija svake pojedinačne banke iznosi 480.000.000 evra.Korisnikom kredita obezbeđenog garancijom iz garantne šeme, prema ovom zakonu, smatra se:

  1. Lice sa sedištem u Republici Srbiji, uključujući i poljoprivredna gazdinstva, koje je registrovano u Agenciji za privredne registre i klasifikovano kao preduzetnik, ili mikro, malo i srednje privredno društvo u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, kao i drugo lice koje nije registrivano u Agenciji za privredne registre, a ima zvanično objavljene finansijske izveštaje i klasifikovano je kao preduzetnik, ili mikro, malo i srednje preduzeće u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo
  2. Lice kome je u skladu sa kreditnom politikom banke odobren novi ili zanavljanje postojećeg kredita za koji Republika Srbija može garantovati banci u skladu sa ovim zakonom.

Republika Srbija može garantovati za kredite čija je namena finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava. Krediti se ne mogu koristiti za refinansiranje i prevremenu otplatu nedospelih rata postojećih kredita u portfoliju banke, niti za refinansiranje kredita kod drugih banaka.Kontrolu realizacije i nadzor nad primenom ovog zakona vrši Ministarstvo finansija , uz obavezu komercijalnih banaka da uredno izveštavaju Ministarstvo finansija i Narodnu banku Srbije o realizaciji garantne šeme.

Za   sva   dodatna   pitanja,   objašnjenja   i   pomoć   pri   apliciranju   možete   se   obratiti   timu Tasić&Partneri  na  +381 11 6302233  ili  putem e-maila [email protected]

Podelite

Scroll