Zakon o utvrđivanju finansijske podrske privrednim subjektima

Objavljeno
11/05/2021
Objavljeno u
Bilteni

Dnansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl. glasnik RS“, br. 76/2021, u daljem tekstu: „Zakon“).

Ovim Zakonom se uređuje dodela kreditnih sredstava privrednim subjektima koji su Fondu za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: „Fond“) podneli zahteve za kredit do 10. decembra 2020. godine u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS”, br. 54/20, 57/20 i 65/20 – dr. zakon), koja je prestala da važi stupanjem na snagu Zakona.

Pravo na korišćenje sredstava na osnovu Zakona imaju preduzetnici, zadruge, mikro, mali i srednji privredni subjekti koji su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu i koji obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost, koji su Fondu podneli zahteve za kredit do 10. decembra 2020. godine u skladu sa Uredbom, a o kojima do dana stupanja na snagu ovog zakona nije odlučeno.

Sredstva se mogu koristiti za nabavku obrtnih sredstava i održavanje tekuće likvidnosti privrednih subjekata u cilju redovnog izmirivanja obaveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima i državi.

Uslov koji mora da ispuni podnosilac zahteva za kredit je da nije u teškoćama, odnosno da nad njim nije pokrenut stečajni postupak, da se nad njim ne sprovodi postupak po unapred pripremljenom planu reorganizacije (u daljem tekstu: „UPPR“) ili da na snazi nisu mere iz UPPR, da se nad njim ne sprovodi plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz plana reorganizacije, finansijsko restrukturiranje ili postupak likvidacije.

Krediti za održavanje tekuće likvidnosti i nabavku obrtnih sredstava, odobravaju se pod sledećim uslovima:

1) rok otplate je do 48 meseci koji uključuje grejs period do 18 meseci – ukupno trajanje kredita je do 18 meseci grejs perioda i do 30 meseci otplate;
2) kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou;
3) krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima.

Minimalni iznos kredita za jednog korisnika kredita za privredna društva je 1.000.000,00 dinara, a za preduzetnike, zadruge i privredne subjekte registrovane u odgovarajućem registru 200.000,00 dinara. Zakonom je takođe uređen i maksimalni iznos kredita kao i instrumenti obezbeđenja vraćanja istog.

Na privredne subjekte čija je pretežna delatnost iz oblasti turizma, ugostiteljstva i putničkog saobraćaja, prilikom odobravanja kredita, primenjuju se posebni uslovi korišćenja kredita koji su propisani Zaknom.
Upravni odbor Fonda doneće najkasnije do 31. decembra 2021. godine odluke po zahtevima koji su primljeni do 10. decembra 2020. godine, a o kojima do dana stupanja na snagu Zakona nije odlučeno, do visine raspoloživih sredstava predviđenih u skladu sa Zakonom.

Na privredne subjekte kojima je kredit odobren u 2020. godini, u skladu sa Uredbom, primenjuju se odredbe ugovora o kreditu zaključenih sa tim subjektima, odredbe Zakona kojima je uređena mogućnost produženja roka otplate kredita, u okviru koga se produžavaju grejs period i period otplate, kao i odredbe Zakona koje se odnose na praćenje realizacije.

 

 

Za sve dodatne konslutacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na office@tasiclaw.com ili putem telefona na +381116302233.

 

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE

Podelite

Scroll