Zakon o uređenju sudova

Objavljeno
10/03/2023
Objavljeno u
Bilteni

Zakon o uređenju sudova („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 10/2023)

U Službenom glasniku Republike Srbije broj 10 od 09.02.2023. godine objavljen je Zakon o uređenju sudova (u daljem tekstu: „Zakon“), koji je stupio na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, odnosno dana 09.02.2023. godine, a primenjuje se od dana konstituisanja Visokog saveta sudstva, kada će ujedno prestati da važi  Zakon o uređenju sudova („Službeni glasnik RS“, br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11, 101/13, 40/15, 106/15, 13/16, 108/16, 113/17, 65/18, 87/18 i 88/18). Dodatno, odredbe kojim se uređuje položaj sudskog osoblja važe do stupanja na snagu posebnog zakona koji uređuje položaj sudskog osoblja.

Pored Zakona o uređenju sudova Narodna skupština Republike Srbije je na sednici 09.02.2023. godine usvoji čitav set pravosudnih zakona, uključujući Zakon o sudijama, Zakon o Visokom savetu sudstva, Zakon o javnom tužilaštvu i Zakon o Visokom savetu tužilaštva. Donošenje novih pravosudnih zakona usledilo je nakon prošlogodišnjeg refendumskog izglasavanja amandmana na Ustav koji se odnose na pravosuđe.

Jedna od najznačajnijih novina Zakona jeste promena naziva najvišeg suda u Republici Srbiji koji će se umesto Vrhovni kasacioni sud ubuće zvati Vrhovni sud.

Dalje, stavom 1 člana 8 Zakona je dodatno precizirano šta se smatra neprimerenim uticajem na sud, dok je u stavu 2 istog člana Zakona propisano da se neprimerenim uticajem ne smatra „izveštavanje o radu suda i komentarisanje sudskih postupaka koji su u toku ili sudskih odluka, u skladu sa propisima koji uređuju javno informisanje, kao ni stručno analiziranje sudskih postupaka i sudskih odluka“.

Ostale novine koje donosi Zakon se prevashodno tiču unutrašnjeg uređenja suda.

Godišnji raspored poslova u sudu ubuće će donositi predsednik suda, bez prethodnog pribavljanja mišljenja od sudija (kako je do sada bila praksa), a sudija koji je nezadovoljan donetim rasporedom može podneti prigovor Visokom savetu sudstva (ranije je o prigovoru odlučivao predsednik neposrednog višeg suda).

Novinu predstavlja i to da će Vrhovni sud imenovati pet sudija Ustavnog suda, u izboru među 10 kandidata predloženih od strane Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva.

Dalje, izvršeno dodatno preciziranje poslova koji spadaju u nadležnost sudske uprave, te su propisani i dodatni kriterijumi za izbor sudskog savetnika u Vrhovnom sudu – položen pravosudni ispit i najmanje 9 godina iskustva od kojih minimum 6 godina provedenih u pravosuđu.

Pored obaveze vođenja ličnog lista za sudije, sud će biti dužan da vodi lični list i za sudsko osoblje zaposleno u sudu.

Na kraju, članovima 77-80 Zakona dodatno je uređeno vršenje nadzora nad primenom Sudskog poslovnika koji će pored Ministarstva pravde obavljati i Visoki savet sudstva.

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE

Za sve dodatne konsultacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na [email protected] ili putem telefona na +381116302233.

Podelite

Scroll