Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2010)

Objavljeno
05/06/2010
Objavljeno u
Bilteni

Narodna Skupština Republike Srbije je na Četvrtoj sednici Prvog redovnog zasedanja, dana 26.maja 2010.godine donela Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu (dalje: „Zakon“). Zakon je stupio na snagu 05.juna 2010.godine a počeo je da se primenjuje 04.septembra 2010.godine.

Primena Zakona treba da stvori uslove za zdravu i bezbednu radnu sredinu a poslodavac ima obavezu da stvori uslove za tu nameru. Zakon propisuje zabranu zlostavljanja na radu i u vezi sa radom, mere za sprečavanja zlostavljanja, postupak zaštite lica izloženih zlostavljanju na radu i u vezi sa radom, kao i prekršajnu odgovornost poslodavca.

Prava i obaveze iz Zakona odnose se na sve zaposlene, odnosno kako na one koje su u radnom odnosu tako i na lica koja su angažovana van radnog odnosa (lica koja obavljaju privremene i povremene poslove, poslove po osnovu ugovora o delu, lica na dopunskom radu ili stručnom osposobljavanju ili usavršavanju).

U Zakonu je utvrđeno da je zlostavljanje svako aktivno ili pasivno ponašanje prema zaposlenima ili grupi zaposlenih kod poslodavca koje se ponavlja, a koje za cilj ima ili predstavlja povredu dostojanstva, ugleda ili ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja, položaja zaposlenih i koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje, pogoršava uslove rada ili dovodi do toga da se zaposleni izoluje ili navede na sopstvenu inicijativu da raskine radni odnos ili otkaže ugovor o radu ili drugi ugovor.

U cilju zaštite od zlostavljanja, poslodavac ima obavezu da zaposlenog, pre stupanja na rad, pismenim putem, obavesti o zabrani vršenja zlostavljanja, pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenog i poslodavca, da sprovodi mere obaveštavanja i osposobljavanja zaposlenih i njihovih predstavnika da prepoznaju uzroke, oblike i posledice vršenja zlostavljanja.

Poslodavci imaju obavezu da u roku od 30 dana od dana početka primene ovog Zakona, odnosno do 04.oktobra 2010. godine obaveste zaposlene o zabrani vršenja zlostavljanja i prethodno navedenim pravima i obavezama. Poslodavac dostavlja obaveštenje zaposlenima u 2 (dva) primerka, od kojih jedan primerak zadržava poslodavac a drugi zaposleni.

Za nepoštovanje prethodno navedene odredbe, predviđena je novčana kazna u iznosu od 100.000,00 do 400.000,00 dinara za pravno lica i kazna od 5.000,00 do 30.000,00 dinara za odgovorno lice u pravnom licu.

Podelite

Scroll