Zakon o ravnopravnosti polova („Sl. glasnik RS“, br.104/2009)

Objavljeno
29/12/2010
Objavljeno u
Bilteni

Narodna Skupština Republike Srbije je dana 16.12.2009. godine usvojila Zakon o ravnopravnosti polova (dalje: „Zakon“) čija je primena počela 24.12.2009. godine. Prelaznim i završnim odredbama Zakona predviđeno je da će se odredbe člana 13 primenjivati nakon isteka roka od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona, odnosno od 25.10.2010. godine.

Članom 13 Zakona predviđena je obaveza, za poslodavca koji ima u radnom odnosu više od 50 zaposlenih na neodređeno vreme, usvajanja plana mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova za svaku kalendarsku godinu, najkasnije do 31. januara tekuće godine, kao i obaveza sačinjavanja godišnjeg izveštaja o sprovođenju plana mera najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

Ministar rada i socijalne politike je na osnovu navedenog člana 13 stav 4 Zakona doneo Pravilnik o sadržaju i načinu dostavljanja plana mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova i godišnjeg izveštaja o njegovom sprovođenju („Sl. glasnik RS“, br.89/2010, dalje: „Pravilnik“) koji je počeo da se primenjuje 24.12.2010. godine.

Pravilnikom su predviđeni sadržina plana mera i izveštaja poslodavca, kao i obaveza da se ovaj plan i izveštaj dostave ministarstvu nadležnom za poslove ravnopravnosti polova najkasnije do 31. marta tekuće godine, po pravilu u pismenoj formi, uz mogućnost dostavljanja u elektronskoj formi, ukoliko je poslodavac obezbedio potrebne tehničke uslove.

Kaznenim odredbama Zakona zaprećena je novčana kazna u iznosu od 10.000 do 100.000 dinara za poslodavca sa svojstvom pravnog lica ukoliko ne izradi plan mera odnosno ukoliko ne sačini godišnji izveštaj o sprovođenju plana mera, odnosno novčana kazna u iznosu od 5.000 do 25.000 dinara za odgovorno lice kod poslodavca.

Podelite

Scroll