Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji I zapošljavanju osoba sa invaliditetom ( „Službeni glasnik RS“, br.36/2009)

Objavljeno
03/01/2010
Objavljeno u
Bilteni

Narodna Skupština Republike Srbije je na četvrtoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2009.godini donela Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (dalje: „Zakon“). Zakon je stupio na snagu 23.05.2009.godine.

Prema Zakonu utvrđena je obaveza za poslodavce, da od 24.maja 2010.godine, a koji imaju od 20 do 49 zaposlenih prime u radni odnos jednu osobu sa invaliditetom. Privredna društva koja imaju 50 i više zaposlenih moraće da prime u radni odnos 2 osobe sa invaliditetom, a na svakih narednih 50 zaposlenih po jednu. Kod Privrednih društava koja su novoosnovana neće postojati obaveza da zapošljavaju osobe sa invalidetetom u periodu od prvih 24 meseca od dana osnivanja.

Privredna društva koja ne postupe po ovoj zakonskoj obavezi biće prinuđena da plaćaju sudske penale, u visini trostrukog iznosa minimalne zarade i to za svaku osobu koju nisu zaposlili. Poslodavac je dužan da uplati penale na račun predviđen za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije prilikom isplate zarade i naknade zarade a najkasnije do 30. u mesecu za prethodni mesec.

Poslodavci koji budu zaposlili osobe sa invaliditetom moći će da ostvare refundaciju troškova koji su nastali prilagođavanjem radnih mesta za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Ukoliko je novozaposleni bez radnog iskustva, poslodavac ima pravo na refundaciju zarade za period od prvih 12 meseci.

Za privredna društva koja ne postupe po prethodno navedenim obavezama predviđene su kazne u visini od 200.000,00 dinara pa do 1.000.000,00 dinara.

Podelite

Scroll