Zakon o prekršajima („Sl.glasnik RS“ 65/2013)

Objavljeno
18/08/2013
Objavljeno u
Bilteni

Narodna Skuština Republike Srbije donela je Zakon o prekršajima („Sl. glasnik RS“ 65/2013, u daljem tekstu: „Zakon“) koji je stupio na snagu 02.08.2014. godine, a počeo da se primenjuje od 01.03.2014. godine.

Zakonom su predviđena nova pravila o teretu dokazivanja, odnosno teret dokazivanja sa suda prelazi na stranke – podnosioca zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, na kome je teret dokazivanje obeležja prekršaja i prekršajne odgovornosti okrivljenog. Stranke su dužne same da pribave dokaze čije su izvođenje predložile, a izuzetno to može i sud, ako okrivljeni nije u stanju da to sam učini ili je opravdano iz razloga celihodnosti i efikasnosti. Sud može izvesti i dopunske dokaze ako oceni da su izvedeni dokazi nejasni i protivrečni ili je neophodno da bi se predmet dokazivanja svestrano raspravio.

Dalje, predviđa se mogućnost izdavanja prekršajnog naloga za prekršaje za koje je zakonom ili drugim propisom predviđena samo novčana kazna u fiksnom iznosu. Lice protiv koga je izdat prekršajni nalog može se plaćanjem polovine izrečene kazne, u roku od osam dana od dana prijema, osloboditi plaćanja druge polovine izrečene kazne. Ukoliko lice ne prihvati prekšajni nalog, može u roku od osam dana od dana prijema dostaviti sudu potpisani prekršajni nalog, lično ili putem pošte, a prekršajni nalog u tom slučaju smatraće se zahtevom za sudsko odlučivanje o prekršajnom nalogu. U slučaju da lice protiv koga je izdat prekršajni nalog, u roku od osam dana ne plati polovinu kazne ili ne podnese zahtev za sudsko odlučivanje o prekršajnom nalogu, smatraće se da je propuštanjem prihvatilo odgovornost, a prekršajni nalog će postati konačan i izvršan.

Za razliku od prethodnih rešenja, mera zabrana upravljanja motornim vozilom se od sada odnosi na zabranu upravljanja motornim vozilom određene vrste ili kategorije.

Sud može dozvoliti plaćanja novčane kazne u ratama na period od šest meseci, za razliku od prethodnog rešenja, kada je sud mogao dozvoliti plaćanje u ratama na period od tri meseca.

Zakon uvodi i Jedinstvenu evidenciju o kažnjavanju i Registar neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih obaveza. Licima koja su upisana u Registar neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih obaveza neće se dozvoliti, dok u potpunosti ne izmire dugovani iznos, izdavanje dozvola ili uverenja za čije su izdavanje nadležni organi uprave, osim onih koji se odnose na lični status, povraćaj oduzetih ličnih i drugih dokumenata i registraciju, odnosno promenu registracije pravnog lica ili registraciju preduzetničke delatnosti koje podrazumevaju promenu PIB-a.

Podelite

Scroll