Zakon o javnom informisanju i medijima

Objavljeno
05/12/2023
Objavljeno u
Bilteni

(‘’Službeni glasnik RS’’, broj 92/2023)

U Službenom glasniku Republike Srbije broj 92 od 27.10.2023. godine objavljen je Zakon javnom informisanju i medijima  (dalje: „Zakon o javnom informisanju’’), koji je stupio na snagu snagu dana 04.11.2023. godine.

Zakon o javnom informisanju donet je u cilju sveobuhvatnih poboljšanja u ovoj oblasti. Bliže uređuje delovanja izdavača medija i uspostavljanje efikasnog Jedinstvenog informacionog sistema za transparentno praćenje sufinansiranja medijskih projekata.

Zakonom o javnom informisanju pruža se i radnopravna zaštita novinarima, kojom se pojačava osnov za zaštitu profesionalnog novinarskog integriteta od zloupotreba.

Jedno od ključnih unapređenja je i uvođenje Evidencije proizvođača medijskih sadržaja, koja se pridružuje već postojećem Registru medija koji se vodi kod Agencije za privredne registre a neke od najznačajnijih novina izložene su u nastavku.

  1. Jedinstveni informacioni sistem za sprovođenje i praćenje sufinansiranja projekata u oblastima javnog informisanja

Ministarstvo nadležno za poslove javnog informisanja ovlašćeno je da uspostavi i vodi Jedinstveni informacioni sistem za sprovođenje i praćenje sufinansiranja projekata u oblasti javnog informisanja.

Obveznici unosa podataka i dokumenata i korisnici Jedinstvenog informacionog sistema su:

1) Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinice lokalne samouprave koje sprovode javne konkurse u oblasti javnog informisanja;

2) izdavači i proizvođači medijskog sadržaja koji učestvuju na konkursima u oblasti javnog informisanja;

3) novinarska i medijska udruženja i stručnjaci za medije koji se prijavljuju za članove komisija;

4) predstavnici državnih organa, Regulatornog tela za elektronske medije i Saveta za štampu koji medijima izriču mere zbog kršenja propisa i profesionalnih i etičkih standarda;

5) članovi komisija.

Ovaj sistem biće nadležan za omogućavanje upisa i pribavljanje, obradu i dostavljanje podataka, odnosno pripremu, izradu i podnošenje dokumenata u elektronskom obliku od značaja za konkurs, rad komisije, olakšanu dostupnost medijskih sadržaja, kao i izradu i objavljivanje javnih poziva.

Postupak projektnog sufinansiranja sprovodi se isključivo preko Jedinstvenog informacionog sistema.

  1. Evidencija proizvođača medijskih sadržaja

Agencija za privredne registre će pored Registra medija voditi i Evidenciju proizvođača medijskih sadržaja. Svrha vođenja Evidencije proizvođača medijskih sadržaja biće obezbeđivanje javnosti podataka o medijima i proizvođačima medijskih sadržaja.

Proizvođač medijskog sadržaja je pravno lice ili preduzetnik koje u vidu delatnosti proizvodi sadržaje namenjene objavljivanju u medijima, a nije izdavač.

U Evidenciju proizvođača medijskih sadržaja se evidentiraju:

1) poslovno ime/naziv, sedište i matični broj proizvođača medijskog sadržaja;

2) dokument koji sadrži podatke o pravnim i fizičkim licima koja neposredno ili posredno imaju više od 5% udela u osnivačkom kapitalu proizvođača medijskog sadržaja, podatke o njihovim povezanim licima u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i podatke o izdavačima ili drugim proizvođačima medijskog sadržaja u kojima ta lica imaju više od 5% udela u osnivačkom kapitalu;

3) podaci o iznosu novčanih sredstava dodeljenih proizvođaču medijskog sadržaja na ime državne pomoći, odnosno pomoći male vrednosti u skladu sa odredbama ovog zakona;

4) drugi dokumenti na osnovu kojih je izvršena registracija;

5) datum i vreme registracije;

6) promene registrovanih podataka;

7) datum i vreme registracije promene podataka.

Proizvođači medijskog sadržaja dužni su da u roku od šest meseci od dana uspostavljanja Evidencije podnesu prijavu za evidentiranje podataka koji se upisuju u Evidenciju proizvođača medijskih sadržaja.

  1. Registar medija

Zakon o javnom informisanju uveo je obavezu upisa dodatnih podataka u Registar medija koji se vodi kod Agencije za privredne registre. Izdavači medija obavezni su da u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu Zakona o javnom informisanju registruju dodatne podatke o mediju i to:

  • lično ime i JMBG domaćeg fizičkog lica, ili broj pasoša i državu izdavanja pasoša stranog fizičkog lica koje je glavni urednik medija kao i
  • dokument koji sadrži podatke o pravnim i fizičkim licima koja neposredno ili posredno imaju više od 5% udela u osnivačkom kapitalu izdavača, podatke o njihovim povezanim licima u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj preduzeća i podatke o drugim izvođačima u kojima imaju više od 5% udela u osnivačkom kapitalu.

Ukoliko izdavač ne registruje navedene podatke u propisanom roku Agencija za privredne registre će medij izbrisati iz Registra po službenoj dužnosti, bez donošenja posebnog akta o brisanju.

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE.

Za sve dodatne konsultacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na [email protected] ili putem telefona na +381116302233.

Podelite

Scroll