Zakon o javnom beležništvu („Sl. glasnik RS“, br.31/2011)

Objavljeno
05/05/2011
Objavljeno u
Bilteni

Narodna skupština Republike Srbije je na Trećoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2011. godini, 05.05.2011. godine donela Zakon o javnom beležništvu („Sl. glasnik RS“, br.31/2011) koji je stupio na snagu 17.05.2011. godine, a primenjuje se od 01.09.2012. godine, osim odredaba članova 15. i 16, članova 25. do 30. i članova 143. do 148. koje se primenjuju osmog dana od dana stupanja na snagu, odnosno od 25.05.2011. godine (dalje: „Zakon o javnom beležništvu“)

Zakon o javnom beležništvu uvodi službu javnog beležništva i javne beležnike kao stručnjake iz oblasti prava koje imenuje ministar nadležan za pravosuđe koji, pre svega, sastavljaju, overavaju i izdaju javne isprave, odnosno overavaju privatne isprave i preuzimaju na čuvanje isprave, novac, hartije od vrednosti i druge predmete.

Zakon o javnom beležništvu pravi razliku između pravnih poslova koji moraju imati oblik javnobeležničkog zapisa, kao što su, naročito: ugovori o imovinskim odnosima između supružnika odnoso vanbračnih partnera, sporazumi o zakonskom izdržavanju, ugovori o ustupanju i raspodeli imovine za života, ugovori o doživotnom izdržavanju, obećanje poklona, ugovori o poklonu za slučaj smrti i dr., i pravnih poslova koji mogu imati oblik javnobeležničkog zapisa, među kojima su: ugovori o raspolaganju nepokretnostima odnosno pokretnim stvarima ili pravima, zaveštanje, izjava kojim se nužni naslednik lišava nasledstva i dr.

Međutim, Zakon o javnom beležništvu predviđa da, po isteku dve godine od dana početka primene ovog zakona, ugovor o raspolaganju nepokretnosti mora biti sačinjen u obliku javnobeležničke isprave ili mora biti overen u skladu sa ovim zakonom (član 93. Zakona o javnom beležništvu-solemnizacija).

Podelite

Scroll